Journalisten

Vi måste prata mer om frilansarnas pengar

Frilansandet är fortfarande ett koncept som få mediehus verkar förstå sig på. I senaste Journalisten (2/2023) kunde man läsa att Yle, för kameraoperatörer som jobbat för dem regelbundet, erbjuder ett arvode på 40 euro i timmen och minimiarbetstid på fyra timmar för kortare uppdrag. Alltså 160 euro för en halv dags arbete – oberoende av vilken kamerautrustning eller erfarenhet man har.


Min pappa brukade säga att det inte lönar sig att bli journalist, för de får bara dåligt betalt, alla hatar dem och några jobb finns inte heller. Det absolut värsta man kan bli var enligt honom frilansjournalist. Det är journalister som är så dåliga att de inte ens kan få ett fast jobb.

Pappa hann ändra åsikt före han gick bort, men ibland känns det som om många mediehus ännu delar pappas gamla uppfattning. 

Journalistförbundet försöker förhandla om minimilöner för frilansar, vilket är ett steg i rätt riktning. En sak jag ofta lyfter upp är mediehusens bristfälliga förståelse för olika typer av frilansande. Till exempel har många mediehus i jämlikhetens namn samma arvoden oberoende om frilansaren jobbar på skattekort eller fakturerar på firma, eller oberoende om hen har ett annat bra betalt jobb eller lyfter pension. Mitt i skenande inflation och energikris har inte en enda av mina uppdragsgivare höjt på arvodena.


Den största boven för frilansar är osäkerheten. En anonym kameraoperatör som intervjuas av Journalisten konstaterar att riskerna man tar som företagare inte på något sätt syns i arvodet. Samtidigt känner hen att man måste vara i konstant standby och kunna reagera om man blir ombedd att jobba. Folk med månadslön får jourersättning i liknande arrangemang.

Frilansar förtjanar att förtjana bättre

Osäkerheten kan lätt komma krypande och ta över. Det hände mig i november när det var väldigt tyst på jobbfronten. Jag satt hemma och deppade och tänkte att det blivit dags att söka jobb i närbutikens kassa. Jag fakturerade nästan ingenting på en månad, men skulle ändå betala förskottsskatt och pensionsförsäkringsavgift på nästan 3 000 euro den månaden. Det är normalt att det går upp och ner och någonting man måste försöka lära sig hantera. 

Normalt tjänar jag bättre än vad jag skulle göra som fast anställd. Så borde det också vara med den risk man tar som företagare. Men så är det inte för de flesta. Enligt Journalistförbundets undersökning tjänar frilansar kring hälften av vad anställda tjänar.

Frilansar förtjänar att förtjäna bättre, men då krävs det mer öppen diskussion om pengar. Tänk om uppdragsgivarna skulle tänka att frilansar inte är så dåliga journalister att de inte kan få ett fast jobb, utan så bra journalister att de klarar sig utan ett.