Journalisten

När ska experter få betalt då de kommenterar i radio och tv

När du slår på tv:n eller radion i samband med ett viktigt politiskt val – då är experternas analys en given del av både valsändningarna och den övriga rapporteringen kring valet.

Ta forskardoktor Oscar Winberg som exempel. Han har under senare år blivit Svenska Yles mest anlitade USA-expert. Under det pågående stora valåret analyserar Winberg primärvalen, Trump och hotet mot demokratin.

Men i vilken roll är Winberg i Yle-stu- dion? Är han där för att förverkliga ”universitetens tredje uppgift”, att som expert ge intervjuer och samverka med samhället, eller betalas han ett arvode av Yle?

Svaret borde finnas i Yhtyneet-avtalet, ett kollektivavtal mellan Yle och åtta fackförbund. Avtalet slår bland annat fast vilka arvoden som gäller för frilansjournalister – och i vissa fall – för experter.

Ett tydligt exempel är just valsändningar. När en expert deltar med analyser i en valsänding betalar Yle en ersättning, eftersom experten i så hög grad deltar i programproduktionen.

Men hur är det med intervjuer kring samma tematik i andra program? Frågan går till Stefan Winiger som är ansvarig producent för Nyhetspodden och Slaget efter tolv på Yle Vega.

Slaget efter tolv och Nyhetspodden är delar av nyhetsverksamheten och där är grundprincipen att vi inte betalar för intervjuer. I de sammanhangen svarar experten utifrån sitt kunskapsområde utan att behöva förbereda sig speciellt”, säger Stefan Winiger.


Oscar Winberg, forskardoktor vid Åbo universitet, har sedan 2016 medverkat som expert i Yles program på svenska och finska.

Första gången han intervjuades var det för Politiikkaradio – temat var USA:s primärval.

Då var Winberg doktorand vid Åbo Akademi och hade stipendiefinansiering för sitt forskarjobb.

”Det var inget snack om någon ersättning. Min uppfattning är att direkta kommentatorsuppdrag hör till mitt jobb och är kopplade till universitetets tredje uppgift.”

Senare har Oscar Winberg fått arvoden bland annat för medverkan i längre sändningar om amerikanska presidentval och mellanårsval. Han fick också arvode då han medverkade i Anna Bäcks podcastserie USA och Trump – mot valet 2020.

Winberg har kommenterat amerikansk politik för Yle antingen som stipendieforskare eller som anställd med lön. Därför ser han kommenterandet utan ersättning som en naturlig del av jobbet. Men han önskar att det alltid är tydligt om en expert medverkar i ett program med eller utan ersättning.

Winberg kommer nämligen ihåg enstaka fall i slutet av 2010-talet då han fick betalt i efterhand efter perioder då han kommenterat USA intensivt i olika program.

Särskilt en händelse minns han väl.

”Jag hade kontaktats av flera olika producenter för att kommentera USA på radio och i TV. Efter att dåvarande redaktionschefen stött på mig upprepade gånger i Yles korridorer fick jag till slut frågan ’nog får du väl betalt för det här’.”

”Det blir ju lite av en ad hoc känsla över det hela – att när kommenterar jag som forskare på arbetstid och när betalas ersättning.”


Anna Forth, redaktionschef på Svenska Yle – varför har en inbjuden expert betalats i efterhand, efter att ha gett flera korta nyhetskommentarer?

”Jag känner inte till detaljerna kring de här fallen, men i regel betalar vi inte för intervjuer. Antalet intervjuer har mindre betydelse – utan det är typen av arbete som avgör – och det måste avgöras från produktion till produktion”, säger Anna Forth.

Forth vill inte kommentera överenskommelser som gjorts då hon inte var inblandad men konstaterar att Svenska Yle följer Yhtyneet-avtalet i alla produktioner.

Oscar Winberg efterlyser för sin del en diskussion om saken i den akademiska världen.

”Inom universitetsvärlden uppmuntras forskare att samverka med det övriga samhället, men det förs knappt alls någon diskussion om hur medieuppträdanden ska gå till eller hur det är med ersättningar.”

Winberg tror att en livligare diskussion om villkoren för ersättningar skulle gynna särskilt forskare som ännu inte deltagit i radio- och TV-program.

”Särskilt med tanke på unga doktorander och forskare utan stadig finansiering skulle det vara viktigt att öppet tala om spelreglerna och ersättningsfrågor”, säger Winberg.

Också Yle välkomnar en diskussion.

”Vi vill att det finns en öppenhet och transparens i förhållande till experter, så att det är tydligt när vi betalar ersättning och när vi inte gör det”, säger Anna Forth.


Även andra yrkesgrupper, som författare, kan ibland få betalt för att medverka i Yles produktioner.

”Vi brukar rekommendera författarna att begära arvoden – i synnerhet om förberedelserna för ett program upptar flera timmar. Men det är många som tycker att det är jobbigt att fråga om arvoden”, säger Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande för Finlands svenska författareförening.

Taivassalo minns när hon själv medverkade i Yle Vegas ordprogram Ordet läcker. Då frågade hon om arvode.

”Jag minns att det inte var en självklarhet att få ett arvode. Men det är helt klart en arbetsinsats som man borde få arvode för, eftersom man gör ett förberedande tankearbete och research innan programmet”, säger Taivassalo

Programmet Ordet läcker sänds i Yle Vega på söndagar. Programmet görs av produktionsbolaget Five Corners.

”Vi har i några fall betalat ersättning åt en gäst – det är inte uteslutet men vi har inte en så stor budget att vi alltid kunde bjuda in medverkande som vi kan betala”, säger Markus Reiche som är vd på Five Corners.

När ni knöt avtalet med Svenska Yle – blev det då tal om att det finns regler för när gäster kan ha rätt till ersättning?

”Nej, vi har inte separat pratat om det – men jag vet att det är en situation som kan uppstå. Vi tar ställning från fall till fall”, säger Reiche.

Är det mer upp till gästerna eller er, att ett eventuellt arvode förs på tal?

”Vi utgår från att det inte är något som vi betalar för, men sen om saken dyker upp till diskussion så funderar vi på det och pratar om arvodet.”

Yhtyneet-avtalet

  • Avtal mellan Yle och åtta fackförbund om arvoden i Yles produktioner.
  • Fackförbund som är parter i avtalet: Finlands Journalistförbund, Finlands svenska författareförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands radio- och tv-reportrar, Finlands facklitterära författare, Servicefacket PAM, Fackförbundet för teater och media, De högre tjänstemännen YTN
  • När en sakkunnig å tjänstens vägnar, ger en ”nyhetsaktig” intervju eller om en expert eller författare intervjuas om sin nyss utkomna bok betalar Yle i regel inte någon ersättning.
  • Om en inbjuden expert för ett program har förberett ett utlåtande eller ett föredrag kring den egna branschen eller vetenskapen ska en ersättning betalas.