Journalisten

Nollavtalen fick Linn Karlsson att lämna Yle och bli en del av statsrådets kuggar 

”Det låter coolare på engelska, ’prime minister’s office’”, säger Linn Karlsson, översättare på statsrådets kansli. Hon har bytt ut Böles grå betongdjungel mot statsrådets pampiga omgivning vid Senatstorget

Efter mer än sex år som redaktör på Svenska Yle tröttnade hon på nollavtalen och på bristande karriärmöjligheter i huset.

”Jag blev färdig magister och var plötsligt 30. Det var tidiga morgonturer och sena kvällsturer. Trots att jag tyckte om själva jobbet hade jag behövt en fast anställning eller ens ett längre kontrakt för att stanna. Verkligheten gjorde att jag bytte bana.”

Efter några år som webbredaktör på HUS sökte Karlsson för tredje gången ett jobb hon länge varit intresserad av: sakkunnig – i praktiken översättare – vid statsrådets kansli. Hon hade gjort praktik där under studietiden och längtade efter en fast anställning.

Trots att jag tyckte om själva jobbet hade jag behövt en fast anställning eller ens ett längre kontrakt för att stanna. Verkligheten gjorde att jag bytte bana.

Linn Karlsson

Karlsson fick jobbet och började jobba i maktens korridorer samtidigt som Sanna Marin (sd.) blev statsminister. När coronapandemin bara veckor senare blev ett faktum exploderade arbetsmängden för såväl statsminister som tjänstemän. Karlssons ansvarsministerium var år 2020 social- och hälsovårdsministeriet, vilket betydde att hon var en livsviktig del av systemet – information skulle snabbt fås ut till folket också på svenska.

”Vi hade helt galna dagar. Jag var kanske lite ivrig samtidigt – jag är ändå en journalist och är van vid att få kickar när det händer. Man går igång om det är något stort. Jag kände igen det från Yle-tiden och insåg att jag hade saknat det.”

Under kristiden jobbade alla tätt tillsammans. 14 personer översätter aktuella texter till svenska på statsrådet kansli och 27 översätter författningstexter. Det är kuggar som inte syns, men som är en lagstadgad del av systemet. De flesta av ministeriernas texter översätts till svenska.

”Från coronatiden kommer jag för evigt att minnas ordet ‘förplägnadsrörelse’, som återkom

i texterna varje dag när begränsningarna bara förlängdes.”

”Det var intressant att vara med under Marins tid. Det syntes i stämningen då, det var en ny era med flera unga kvinnliga ministrar.”

Ett år senare blev justitieministeriet, som då leddes av Anna-Maja Henriksson, Karlssons ansvarsministerium.

Regeringsskiftet i år och det stundande presidentvalet har också inneburit bråda tider. Beställningarna som kommer in kan vara brådskande och behöva översättas på en halvtimme.

”En skillnad märktes i skiftet, men det är ju naturligt. Texterna speglar den nya regeringen, nu översätter jag mycket texter om skärpta straff. ”


Karlsson är helt tvåspråkig och har intresset för språk hemifrån. Hennes pappa är professor emeritus i allmän språkvetenskap och mamma jobbade som lektor i finska på Hanken.

”Jag funderade i gymnasiet på att studera översättning men man kunde bara göra det i Kouvola. Så det blev inte av. Men under min Yle-tid ingick ju mycket översättning i jobbet också.”

Att vara journalist är fortfarande en del av Karlssons identitet. Hon utesluter inte att hon en dag återvänder till journalistiken och upprätthåller fortfarande sin kreativa sida genom att skriva teaterrecensioner för Ny Tid.

Då hon översätter ministrarnas tal känner Karlsson att hon får använda sin kreativitet. De kan innehålla mer känslor och att översätta mellan finska och svenska kräver påhittiga ordval.

”På finska niar man till exempel mycket och det blir onaturligt på svenska. En gång översatte jag delar av ett tal Anna-Maja Henriksson skulle hålla på Codex [ämnesföreningen för svenskspråkiga juridikstuderande] årsfest. Då funderade jag på att är de som lyssnar ens nyktra.”

Som tips till kollegerna i Böle hälsar Karlsson att hon hoppas att journalister kan dra nytta av det termarbete översättarna vid statsrådets kansli gör.

”Jag utnyttjade kanske inte det själv när jag jobbade på Yle för jag visste inte alltid att det fanns. På webben finns till exempel en färsk ordlista med Natotermer och en ordlista med termer kring social- och hälsovårdsreformen.”