Journalisten

Kuriren har nya ägare efter över 60 år

Den finlandssvenska familjetidningen Kuriren har nya ägare efter att ha haft samma ägarfamilj sedan starten 1959. I slutet av augusti blev det klart att Kustmedia AB i Vasa tar över tidningen som grundades av Frejvid Weegar och sedan hans död 2018 varit i dottern Ragna Weegars ägo.

”Kustmedia är ett tidningshus med två prenumererade lokaltidningar, KustNytt och ByaNytt som funnits i över 40 år i och kring Korsholms- och Malaxområdet, men vi är också en fullskalig marknadsföringsbyrå som gör reklam, böcker, valtidningar och medlemstidningar åt kunder”, säger Jennifer Hägen, projektledare vid Kustmedia.

Även om nyförvärvet skiljer sig från KustNytt och ByaNytt genom att vara allfinlandssvensk snarare än lokal tyckte man vid Kustmedia att Kuriren skulle passa in hos dem. Ragna Weegar bor i Sverige och har inte varit aktiv i arbetet med Kuriren. Hon är i pensionsåldern och ville sälja.

”Kustmedia har lång erfarenhet av tidningsbranschen och har jobbat över hela Svenskfinland. Vi har ett stort kontaktnät och Kuriren passar naturligt in i vår verksamhet”, säger Hägen.

Vid Kustmedia finns fyra heltidsanställda, en på deltid och en mängd frilansare. Från Kuriren tillkommer en redaktör och en ombrytare. Kurirens innehåll görs nästan helt av frilansare. Hägen säger att man för tillfället aktivt söker fler frilansare från södra Finland

”Övertagandet kom ganska hastigt. Åtminstone året ut fortsätter Kuriren helt som vanligt under redaktörens ledning. Sedan vill vi förstås förnya och utveckla tidningen, men med respekt för formatet. För den som inte läst Kuriren kan man beskriva den som en veckotidning med människonära reportage, recept, stickmönster och korsord”.

I utgivningsplanen för 2023 finns 17 nummer inklusive två dubbelnummer. Från Kustmedias sida vill man inte berätta vad affären är värd. Inte heller antalet prenumeranter, omsättning eller resultat vill man delge något om i det här skedet.

”Allting är väldigt nytt ännu”, säger Jennifer Hägen.

Enligt Asiakastieto var Kustmedias omsättning för fjolåret 463 000 euro.