Tutkittua

Nettihäirintä vaikuttaa myös uhrin kollegoihin

Media-alan ammattilaisten kohtaama nettihäirintä aiheuttaa kärsimystä paitsi uhrille myös häirintää todistaville kollegoille.

Tämä käy ilmi tutkimuksesta, joka julkaistiin tammikuussa Journalism & Mass Communication Quarterly -lehdessä. Julkaisussa joukko Tampereen yliopiston tutkijoita analysoi journalistista työtä tekevien suomalaisten kokemuksia nettihäirinnästä.

Tutkimusaineisto kerättiin strukturoidulla kyselyllä, johon vastasi 695 suomalaista media-alan ammattilaista. Vastauksissa ammatit jakaantuivat osapuilleen samoin kuin Journalistiliiton jäsenkunnassa. Freelancerit olivat tosin aliedustettuja.

Miehet ja naiset kertoivat kohtaavansa nettihäirintää suunnilleen yhtä paljon. Tuloksista kuitenkin paljastui, että nuoriin naisiin kohdistuu erityistä identiteettiin liittyvää häiriköintiä. Naisten ammattitaitoa vähätellään, ja seksuaalinen häirintä on netissä yleistä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös ihmisten valmiutta ryhtyä toimiin häiriköitä vastaan. Suosituin reagointitapa nettihäirintään oli asian ohittaminen. Sama on huomattu aiemmissakin tutkimuksissa. Harva raportoi häirinnästä työnantajalle tai viranomaisille.

Tutkimus tuotti uutta tietoa koskien nettihäirinnän vaikutusta uhrin kollegoihin. Kyselyn perusteella kollegaan kohdistuva häiriköinti aiheuttaa sitä enemmän ahdistusta, mitä tutummasta ihmisestä on kyse.

Kun häirintätapaus on kyllin vakava, se koskettaa sivullisia laajemminkin. Ihmiset ovat valmiita puuttumaan esimerkiksi näkemäänsä tappouhkaukseen, vaikka kohde olisi itselle tuntematon.

Nettihäirintä ei vaikuta vain uhriin vaan laajempaan joukkoon. Sivulliset voivat altistua myös häirinnän kielteisille seurauksille, kuten mielenterveysongelmille, itsesensuurille ja halulle vaihtaa alaa.

Tutkijat esittävät, että nettihäirintä heikentää toimittajien hyvinvointia ja vaarantaa tiedonvälityksen. Ongelman torjuntaan tulisikin ohjata lisää resursseja kaikilla tasoilla.

Tutkimusartikkelin Online Harassment and Hate Among Media Professionals: Reactions to One’s Own and Others’ Victimization voi lukea kokonaan täältä.