Journalisten

Prasslet av papperstidningen hotas av skenande kostnader och brist på utdelare

Det ekonomiska läget slår hårt mot många branscher, men frågan är om inte den dagliga papperstidningen hör till de allra värst drabbade produkterna. Framtiden har sett mörk ut de senaste tio åren, i synnerhet i glesbygdsområden, men krig, strejk och oro på världsmarknaden har gjort att situationen förvärrats ytterligare.

”Det var kämpigt redan tidigare, men nu har kostnaderna nått helt nya nivåer. Under det senaste halvåret har våra tryckkostnader för papperstidningen stigit med ungefär 60 procent”, berättar Daniel Dahlén, VD på Ålandstidningen.

Det är bolaget Tidningstryckarna på Åland, som ingår i ÅTT-koncernen, som trycker både den egna Ålandstidningen och konkurrenten Nya Ålands tidningar. De största enskilda faktorerna bakom de fördubblade kostnaderna är enligt Dahlén den pappersbrist som uppstod efter att pappersarbetarstrejken bröt ut i Finland under vårvintern, en allmän prishöjning på andra råvaror för tryckprocessen och de stigande energipriserna.

Det var kämpigt redan tidigare, men nu har kostnaderna nått helt nya nivåer.

Daniel Dahlén, VD på Ålandstidningen

”Vi är glada att vi haft en leverantör som försett oss med papper, trots att det rått brist. Vi utnyttjar varje millimeter av det papper som vi får tag på.”


Tom Simola, VD och chefredaktör på Åbo Underrättelser, ger en liknande beskrivning av läget. Dessutom lyfter han upp ännu ett problem.

”Varje dag är det flera av våra prenumeranter som inte får tidningen eftersom det saknas utdelare. Vi har många prenumeranter som uppger att ÅU är deras huvudsakliga kanal för nyheter och för oss känns det jättejobbigt varje gång de inte kan få tidningen”, säger Simola.

Han påpekar att prenumerationsintäkternas andel blivit allt viktigare när delar av annonsmarknaden kapats av internationella jättar som Google och Facebook.

”Vårt område är minst i Svenskfinland, sett till antalet svenskspråkiga, och samtidigt har vi ett stort geografiskt område att täcka. Om prisstegringen fortsätter blir det tufft att ge ut vår papperstidning utan att höja priset på prenumerationer.”

Enligt Simola pågår inga diskussioner om att minska utgivningsfrekvensen av ÅU från fem dagar i veckan. I stället har ÅU under våren inlett en satsning i Västnyland för att utvidga läsarbasen och under sommaren tas en lokalredaktion i bruk i Ekenäs.

”Det kan tyckas djärvt, men att sätta sig ner och avdunsta är inget alternativ. Mottagandet i Västnyland har varit överraskande positivt och från hösten kör vi igång med full kraft. I september kommer prenumeranter i Västnyland att få tidningen i den tidiga utdelningen.”

Han ser det som en styrka att ha reportrar stationerade på de platser som tidningen bevakar.

”Vardagen är annorlunda i olika städer och det är viktigt att vi har reportrar på plats. Vi har också lång rutin av att arbeta decentraliserat inom ÅU:s redaktion”, säger Simola.

Även i Österbotten känns de ökade kostnaderna för papperstidningen.

”Eftersom det strukturella tappet på papperstidningen är konstant, ökar kostnaderna för produktionen av en enskild tidning för varje år. Med de ökade priserna på råvaror har vi redan 2022 sett att framför allt distributionspriserna ökat mer än tidigare år och förväntningen är att tryckpriset också generellt ökar från 2023”, skriver Niklas Nyberg, VD och chefredaktör på HSS Media, i ett svarsmejl.

Liksom de andra tidningscheferna strävar han efter att öka antalet digitala prenumeranter.

”Totalt sett utgör tryck- och distributionskostnaderna omkring en tredjedel av våra totala kostnader, även trots minskande pappersupplaga varje år. Det ger en indikation på hur kostnadskurvan för en enskild tidning ser ut och kommer att se ut de närmaste åren”, skriver Nyberg.


Anna Hellerstedt, VD på KSF Media, ger samma lägesbeskrivning och ser en risk med att höja prenumerationspriset i det rådande ekonomiska läget.

”Samtidigt finns ett oväntat högt inflationstryck som påverkar människors privatekonomi, vilket gör det svårt att ta ut de massiva kostnadsökningarna mediehusen har för den tryckta tidningen, fullt ut på prenumerationspriset. Möjligheten finns i att bli bättre på att lotsa läsarna över till digitala alternativ”, svarar Hellerstedt i sitt mejl.