Journalisten

Jens Berg fick till mediesamarbete – men hans egna idéer ratades unisont av mediehusen

Jens Berg, kommunikationsföretagaren och den före detta mediechefen, är strålande glad. Vi träffas i maj, en vecka efter att han lanserat sin rapport Mediesamarbete i Svenskfinland – Så här kommer de finlandssvenska mediehusen att börja samarbeta (Magma, 2022). Fast egentligen handlar rapporten inte om alla finlandssvenska mediehus utan om Svenska Yle och om de tre kommersiella mediehusen KSF Media, HSS Media och ÅU Media. Rapporten berättar hur dessa fyra bolag nu dels ska återuppväcka eller intensifiera gamla samarbetsformer, dels om hur de ska samarbeta på nya sätt, bland annat genom fortbildning.

Rapporten gavs ut av tankesmedjan Magma men den var inget beställningsarbete. Det var Berg själv som initierade rapporten, sökte finansiering, gjorde utredningsarbetet och skrev rapporten. För det fakturerade hans enpersonsföretag Montem 20 000 euro plus moms, vilket var lika mycket som Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner beviljade i stöd för arbetet med rapporten.

Innan intervjun börjar knäpper Berg på sin bandspelare, för att vid behov kunna underlätta mitt jobb med artikeln – ifall han vill precisera ett citat eller kolla vad han verkligen sagt.

Men tillbaka till rapporten. Allt började vintern 2021 då Berg ”ramlade över” ett samarbetsprojekt mellan Norges public servicebolag NRK och flera norska lokaltidningar (projektet Folkevandringa). Han började läsa om hur public servicebolag och kommersiella mediehus runt om i världen samarbetat på olika sätt och en tanke föddes. Ända sedan Berg jobbade på Yle (1995 – 2011) har han haft en ”fix idé om att se mer mediesamarbete i Svenskfinland.” Berg tror på att det behövs saker som förenar finlandssvenskar runt om i landet, ett ”kitt” för att låna forskaren Kjell Herberts ord.

Berg ville få fart på samarbetet och gjorde då som många andra finlandssvenskar med en idé – han vände sig till de finlandssvenska fonderna. Efter att också de fyra mediehusen sagt ”varför inte” beviljades han till slut finansiering och tankesmedjan Magma, även den fondfinansierad, kom med som part.

Att det skulle bli en medieutredning var ändå inte självklart.

”När jag första gången presenterade det här för mediehusen så kunde jag höra en suck i andra änden av telefonen. Ska det vara en medieutredning igen? För jag vet själv hur det är, man tänker att det bara kommer ta tid och inte att leda till någonting.”

I Bergs vision var målsättningen ändå väldigt konkret. Det skulle bli två till tre områden där samtliga fyra mediehus ville vara med och man skulle närma sig samarbetet ”handgripligt”.

Berg avgränsade arbetet till de fyra största finlandssvenska mediehusen.

”Jag är medveten om att urvalet är smalt men jag tog med de fyra aktörer som mest jobbar med nyheter i Svenskfinland. De har en snarlik verksamhet och har jobbat mycket tillsammans tidigare, till exempel kring SPT rf (i språkvården).”

I podcasten Slow city (2018) säger du i anknytning till en fråga om ledarskap att initiativ som kommer uppifrån aldrig fungerar. Det här var ju din idé.

”Det där stämmer, men det som kom nerifrån i det här fallet var själva biffen. De förslag som ser ut att förverkligas var sådana som kom från mediehusen eller från den internationella jämförelsen. Det var de som sade att de här grejerna tror vi på.”

De projekt som gick vidare är rätt okontroversiella och handlar främst om sådant som sker i kulisserna: samarbete kring språkvården och tekniska lösningar för ett gemensamt språkvårdsverktyg, samarbete och fortbildning kring datajournalistik och strömning av Yles sändningar på de kommersiella mediehusens webbplatser.

Bergs egna idéer ratades, bland annat den om ett samarbete kring audioinnehåll.

”Jag tycker det saknas en pratbaserad radiokanal som motsvarar finska Yle Puhe. En sådan kunde göras med finlandssvenska podcaster och med Svenska Yle som ansvarig utgivare”.

En annan av Bergs idéer som mediehusen slopade var tanken om en snabb gemensam nyhetsbyrå. För trots att nyhetsbyrån SPT nyligen likviderats tror Berg fortfarande att en gemensam nyhetsbyrå kan fungera.

”Jag skulle vilja ta ner den till neutrala korta nyheter och notiser och få med Svenska Yle. Jag kanske är naiv men jag tror att det tär resurser då vi har fyra redaktioner som sitter och bevakar samma sak.”

Under rapportens lanseringstillfälle i slutet av maj sade HBL:s biträdande chefredaktör Lena Skogberg att det nu aktuella samarbetet mest handlar om input och inte om output. Berg konstaterar att det genast blir jättekänsligt då man kommer in på frågor om innehåll och om att dela material.

”När vi kom in på det eldfängda så tycker jag inte att jag uppnådde det jag ville.”

Rapporten Mediesamarbete i Svenskfinland (Magma, 2022)

  • Berättar främst hur KSF Media, HSS Media, ÅU Media och Svenska Yle nu ska samarbeta kring tre olika områden och om hur processen kring utvecklingen av samarbetet sett ut.
  • De tre områdena är språkvård, fortbildning och samarbete kring datajournalistik samt inbäddning av Yles strömmade sändningar på de kommersiella mediehusens webbplatser.
  • Finansierades av Svenska kulturfonden (18 000 euro) och Svenska folkskolans vänner (7 000 euro).
  • Arbetet utfördes av Jens Berg, kommunikationsföretagare, tidigare vd och chefredaktör på Hufvudstadsbladet.

Jens Berg om att...

Ställa upp i riksdagsvalet på nytt (han gjorde det som obunden för SFP 2019).

”Nej jag ställer inte upp 2023 men vitsit det var roligt, oj sablar. Jag hade länge tänkt att jag ville ställa upp i ett val och se hur det är på riktigt men jag kunde inte göra det tidigare. Det var jättespännande men jag konstaterade att jag inte är tillräckligt bra som politiker.”

Om att inte längre ha en årsinkomst på 170 000 euro.

”Jag tjänar ungefär hälften av vad jag hade som direktör. I fjol var min beskattningsbara inkomst 85 000 euro och det är mitt bästa år hittills. Det är en hög inkomst och en stor tillfredsställelse eftersom jag så att säga sprungit in den själv. Samtidigt så får jag säga att jag jobbar jättemycket. Jag hade tänkt att jag får ta det lite lugnare när jag slutar som mediechef men det har blivit kortare semestrar och mera veckoslutsjobb.”

Lina Laurent