Journalisten

Affärsmagasinet Forum läggs ned, men är det en vanlig dag på kontoret, bara? Chefredaktör Sören Jonsson skriver sin sista ledare.

Förslaget att göra affärsmagasinet Forum till en del av HBL:s digitala utbud presenterades för chefredaktör Sören Jonsson i maj i år. I Forums hundraåriga historia ingår många olika förslag på att göra tidningen mera lönsam, men nu var nedläggningen ett litet pratminus bland fem andra alternativ.

I november funderar Jonsson på sin sista Forumledare. I den näst sista har han redan berättat för läsarna vad han tycker om att tidningen läggs ned. Chefredaktören är lika förvånad som tidningens läsare.

”Inget av alternativen var bra. Nu valdes ändå det sämsta alternativet för läsarna. Det var meningen att utveckla tidningen. Jag ser inte hur en ren och skär nedläggning kan klassas som utveckling”, säger Jonsson.

Tidningsdöden klubbades enhälligt igenom på utgivaren Förlags Ab Forum för ekonomi och tekniks styrelsemöte i september. Nedläggningen fullbordades vid en bolagsstämma i oktober.

Styrelsen består av representanter av KSF Media, Tekniska föreningen i Finland (TFiF), Ingenjörerna i Finland rf (DIFF), Ekonomföreningen Merkur rf, Ekonomföreningen Niord rf och Ekonomiekandidatföreningen rf.

Största ägare är KSF Media Ab. KSF blev mäktigast hösten 2019 då man köpte Konstsamfundets andel i Forum. Konstsamfundet äger KSF Media som äger HBL.

”Beslutet att lägga ned Forum var väl förankrat åtminstone i vår styrelse. Att det fanns vilja i styrelsen att lägga ner tidningen kom som en fullständig överraskning för mig. Nu är jag ledsen på mig själv. Jag borde ha reagerat genast och kraftigt”, säger Jonsson.


Inget av alternativen var bra. Nu valdes ändå det sämsta alternativet för läsarna.

Sören Jonsson, Forums chefredaktör

Det är dyrt att ge ut en tidning på svenska Finland. Forums framtid har diskuterats ofta de senaste årtiondena. En idé för länge sedan var att införliva Forum i dåvarande Kommunbladet.

Enligt Mikael Federley, TFiF:s representant

i Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik, drabbades Forum av allt färre prenumeranter i kombination med ökade kostnader för tryck och distribution. Medlemmar i några av föreningarna som äger tidningen kunde välja bort medlemsförmånen och därmed sänka sin medlemsavgift, vilket hundratals också gjort.

Forums styrelse övervägde att ge ut magasinet enbart digitalt, men det har ingen i hela världen lyckats med så varför skulle vi göra det? Övriga funderingar föll på pengarna. Föreningarna har alla sin egen utmanande ekonomi. Det här var inte ett kiva beslut.”

Enligt Federley var det inga känslosvall på mötet.

”Diskussionen var bra både under och efter mötet”, säger han

Sett till siffrorna känns nedläggningen trots allt inte nödvändig. År 2020 hade Forum en omsättning på 385 000 euro. Tidningen gick drygt 30 000 euro på minus. Årets siffror är inte klara men de är liknande.

”Det handlar inte om ett enda år utan om en längre tid. Tidningen har gått back flera tusentals euro många gånger tidigare, säger Federley”.

Det betyder, förklarar Mikael Federley, att ägarna inklusive mediebolaget KSF Media skulle ha varit tvugna att skjuta in nya pengar i Forum.

Federley försäkrar att nedläggningen av Forum var väl förankrat i styrelsen.

”Ordförande, VD Anna Hellerstedt från KSF Media, har hela tiden varit tydlig med att beslutet måste ha fullt stöd också i medlemsföreningarnas styrelser. Kommunikationen har varit bra”, säger han.

”Beslutet grundar sig naturligtvis inte enbart på hur det sett ut bakåt i tiden för tidningen, utan också med hänsyn till den realitet som låg framåt för Forum. Mitt uppdrag är att se till att vi bygger varumärken och medier som har förutsättningar att växa, attrahera prenumeranter och därmed vara livskraftiga på sikt”, säger Hellerstedt till Journalisten.

HBL, som ägs till 100 procent av KSF Media, i slutet av oktober (29. 10. 2021) berättade för läsarna om Forums nedläggning hade just den saken hamnat ned artikelns i femte stycke. Rubriken och vinklingen var på HBL:s ekonomibevakning som nu ska ”gå tillbaka till rötterna”.

”En mycket märklig vinkling. Nyheten ska väl alltid först”, säger Forums chefredaktör Sören Jonsson.

Det blev inget ramaskri, inte på debattsidorna och inte i de sociala medierna. De läsare som hört av sig direkt till Forums redaktion eller till Forumbolagets styrelse har närmast beklagat det skedda och delat med sig av trevliga läsarupplevelser.

”Tystnaden är lite märklig, ja. Åtminstone på ett ställe stärks näringslivets bevakning på svenska. En annan bra sak är att ingen på Forum förlorar jobbet”, säger Mikael Federley.


Bilden på det här uppslaget i Journalisten är tagen av Karl Vilhjálmsson. Det är ödets ironi. Vilhjálmsson fotograferade för Forum i femton års tid och bidrog starkt till trycksakens utseende.

Till en början skulle det fotograferas styva slipsnissar med armarna i kors för så hade man alltid gjort. Småningom och särskilt under chefredaktör Torsten Fagerholms tid, berättar Vilhjálmsson, blev bildspråket mera vågat. Idéerna ställde krav på fotografen och den intervjuade. Folk kunde få ställa sig på en rostig tunna för bilden eller klä sig i kamouflage och gå fram med geväret på axeln.

”Det tog sin tid men snart blev Forum mera känt i Svenskfinland. Många intervjuade visste att vi kunde hitta på lite knäppa saker för bildens skull. Detta uppskattades. En gång var vi i en snårig skog i Kyrkslätt mitt i natten för att plåta en direktör. Det var jag med kameran, chefredaktören med pennan och anteckningsblocket, Forums dåvarande VD Mikael Lönnqvist och så den här direktören som skulle intervjuas”, säger Vilhjálmsson.

Karl Vilhjálmsson överraskades fullständigt av nedläggningen. Sammanlagt berör tidningsdöden tio medarbetare som mer eller mindre regelbundet skriver kolumner och artiklar. Chefredaktör Sören Jonsson och reporter Patrik Harald är sedan tidigare och i praktiken anställda av KSF Media. Deras löner har fram till nu betalats av samtliga Forums ägare.

Framöver finns Jonsson och Harald i HBL:s lönerullor.

Vilhjálmsson minns telefonsamtalet då Sören Jonsson ringde och berättade nyheten.

”Det var för jävligt. Jag höll på att börja gråta.”

Arbetet för Forum har varit en betydande inkomstkälla för Karl Vilhjálmsson.

”Det är inte så att jobben kommer och knackar på dörren. Så här är det att vara frilansare. Ett telefonsamtal och så är det slut.”

Forum

Tidningen Forum har skrivit om ekonomi, teknik och vetenskap i över 100 år – på svenska i Finland.

De senaste åren har största delen av upplagan på drygt 11 000 exemplar varit en medlemsförmån främst för ingenjörer och ekonomer.

Största delen av prenumerationerna kommer via medlemsförmåner i olika föreningar, som även är delägare i tidningen.

Utges av Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik.

Styrelse: Anna Hellerstedt (ordf.), Peter Valkama, Oscar Taimitarha, Mikael Federley, Simon Lintu, Anders Nordlund, Barbro Schauman. Chefredaktör Sören Jonsson är styrelsens sekreterare.