Anna hyvän kiertää

Orna Ben Lulu on uuden sukupolven päätoimittaja

”Menin joululomalla 2017 sattumalta valokuvauksen opiskelijoiden näyttelyyn Lahdessa ja tutustuin Vilma Rimpelään.

Huomasimme tuntevamme samanhenkisiä ihmisiä, ja pian tapasimme isommalla porukalla Tampereella. Olimme media-alalla, mutta valtamedian tapa käsitellä aiheita ei inspiroinut. Päätimme perustaa median”, sanoo RARE Median päätoimittaja Orna Ben Lulu.

RARE Media voitti lokakuussa 2019 Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun ja sai kehitystyöhönsä 250 000 euroa. RARE on yhdistys ja yritys, jonka toimitusjohtaja on Vilma Rimpelä. Se julkaisee sosiaalisessa mediassa nuorille suunnattuja sisältöjä, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n tavoitteita, kuten eriarvoisuuden vähentämistä ja ilmastotekoja.

”Olen aiemmin tehnyt radiota, televisiota, dokumenttia, videota, kuvajournalismia ja kirjoitustöitä, joten monikanavaisen RARE:n päätoimittaminen tuntuu luontevalta. Pääsen nopeasti samalle aaltopituudelle tekijöiden kanssa ja tajuan, mikä muoto sopii mihinkin. Pidän huolta linjastamme, mutta teen myös suorittavia töitä. Työni on yrittäjämäistä, ei jäykkää päätoimittamista.

Kun innovaatiorahoituksemme tänä vuonna päättyy, RARE:n pitää seistä omilla jaloillaan. Journalistisia hankkeitamme on esimerkiksi lyhytdokumenttisarja Ylelle. Media-alan tutkimussäätiön rahoituksella teimme oppaan siitä, miten eri ihmisryhmät saataisiin journalismin tekijöihin ja aiheisiin aidosti mukaan.

Lisäksi teemme koulutuksia ja kaupallista yhteistyötä tahojen kanssa, joiden hankkeilla on samoja tavoitteita kuin meillä. Asiakkaitamme ovat olleet muun muassa Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti, Kansallismuseo, Digi- ja väestötietovirasto sekä nuorisoalan järjestö Allianssi.

Olemme sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston toimintaperiaatteisiin. Kaupallista yhteistyötä ei voi kutsua journalismiksi. Se kuitenkin kiinnostaa yrityksiä paljon ja vetää somessa nuorta yleisöä. Siksi toivoisin itsesääntelyä myös siihen.

RARE:n lähtökohta on tuottaa laadukasta tietoa. En halua, että se jää perinteiseen mediaan enkä toisaalta usko media-alan ulkopuolisen rahoituksen olevan automaattisesti uhka sisällön laadulle. Tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja tavoittaa yleisö. Ehkä voisimme myös auttaa mediataloja muotoilemaan journalismia someen. Siellä herännyt kiinnostus asioihin voisi ohjata nuoria kuluttamaan myös perinteisen median sisältöjä.”

Orna Ben Lulu, 29

  • Toimittaja, kuvajournalisti ja yrittäjä.
  • Vuoden 2019 Uutisraivaaja-kilpailun voittajan RARE Median perustajajäsen ja päätoimittaja. Aiemmin työskennellyt freelancerina monille eri tiedotusvälineille.
  • Erikoistunut kestävään kehitykseen ja nuorten mediakulutukseen.
  • Valmistunut medianomiksi Turun AMK:n Taideakatemiasta. Yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelija Tampereen yliopistossa.

Valokuvaaja Johanna Erjonsalon valinta

Toimittajakunta on toisinaan taustaltaan ja arvomaailmaltaan melko yksipuolinen. Moninaisuus rikastaisi sekä journalisteja että journalismia. RARE Media on tähän tarpeeseen luotu uuden sukupolven mediatalo, joka tekee journalistisia sisältöjä sosiaalisen median kanaviin, nuorilta nuorille.

Perustajajäsen ja päätoimittaja Orna Ben Lulu luo uutta ennakkoluulottomasti. Ihailen hänen kykyään tarttua aiheeseen kuin aiheeseen. Hän antaa lukijalle mahdollisuuden oivaltaa itse. Silloin viesti menee perille.