Journalisten

Ljusglimt för mediehusen, dyster höst i Åboland

Då samarbetsförhandlingarna som drabbade Åbo Underrättelser och Pargas kungörelser avslutades i slutet av september intervjuades Förlags Ab Sydvästkustens vd Tom Simola av nyhetsbyrån SPT i Hufvudstadsbladet.

Simola säger att ”samarbetsförhandlingarna har gått bra och gett upphov till en positiv diskussion om framtiden.”

ÅU skriver att ”ett arbetsavtal på redaktionen avslutas på grund av ekonomiska och produktionsmässiga skäl och all personal permitteras för en vecka. Det här gäller de som jobbar som journalister, med kundtjänst och försäljning. Vd:n avstår också från sin lön för motsvarande period.”

ÅU:s förtroendeman Annina Suominen säger till Journalisten att redaktionen motsatte sig att ett årsverke skärs ner.

”Vi är redan hårt pressade och arbetsbelastningen är stor.”

Nyhetsbyrån Svensk Presstjänst ägs av bland andra Förlags Ab Västkusten och KSF Media Ab, som ger ut Husis.

 

En annan nyhet från slutet av förra månaden har mera guldkant, och den kan också ha betydelse i västra Finland. Regeringens mediestöd handlar om pressens pengar och syftet är att skapa nya arbetstillfällen i mediehus med trängd ekonomi.

Det så kallade coronastödet beviljas finländska medier vars annonsintäkter och omsättning minskat kännbart på grund av epidemin.

”Krisstödet är viktigt därför att många mediehus lidit ekonomiskt av coronan”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

”Det är många i branschen som känner av permitteringar och det är tydligt att arbetstillfällena för frilansjournalister minskat. Nu säger man också upp folk.”

Det finns en hake, förstås. Coronastödet bör utnyttjas förnuftigt. Stödet är till för att trygga de anställdas och frilansjournalisternas arbete, inte för utdelningar som gynnar aktieägare.

Stödet till medierna ska trygga informationsförmedlingen.

”Det är inte ett företagsstöd utan ett stöd för demokratin”, understryker Hanne Aho.