Journalisten

Alexia Sahl inleder drömjobbet på distans

Ett tidningshus anställer inte en enda sommarvikarie, ett annat har extra många praktikanter och ett tredje kör på nästan som vanligt. Mycket är annorlunda när de finlandssvenska tidningsredaktionerna rustar inför en sommar som präglas av coronaepidemin.

Alexia Sahl svarar i telefon från hemmet i centrum av Vasa. Det är början av maj och bakom sig har hon sin andra dag av sommarpraktik på Vasabladet – jobbet har hon skött på distans liksom resten av redaktionen.

”En av de största skillnaderna är avsaknaden av kontakten med kollegor. Vanligen är det enkelt att bara att ställa en fråga eller be någon läsa igenom det man skrivit. Eftersom jag bor ensam är det väldigt ensamt.”

Alexia Sahl har nyligen avslutat sina biämnesstudier i masskommunikation vid Åbo Akademi och praktiken är en del av studierna. Hon har tidigare tidigare sommarjobbat på Syd-Österbotten och under våren har hon gjort inhopp på Vasabladet där hon lärt känna både kollegor och redaktionssystemen. 

”Om jag varit helt ny hade det varit en större omställning att genast börja med distansjobb.”

Alexia Sahl säger att hon i början av coronaepidemin kände oro, både för den allmänna utvecklingen i samhället och för det stundande sommarjobbet.

”Jag höll verkligen tummarna för att jag skulle få det jobb jag blivit lovad.”

 

En rundringning till de finlandssvenska tidningshusen visar att sommarvikariaten och -praktikplatserna påverkats av den pågående epidemin på olika sätt. De största konsekvenserna syns på Åland.  

Normalt skulle tidningen Åland den här tiden på året lägga upp schemat för sommarens sammanlagt 10 – 15 vikarier – fotografer och skrivande journalister. I år är det annorlunda. 

När ledningen i början av mars gick igenom ansökningarna till sommarjobben och stod i beråd att välja vem man skulle gå vidare med slog coronaepidemin och den ekonomiska krisen till. Tidningen beslöt att inte anställa en enda sommarvikarie. 

”Det är ett kortsiktigt beslut och det drabbar många människor på olika sätt men vi ser tyvärr inga andra alternativ. Coronakrisen har slagit extremt hårt mot Åland och vi försöker spara in på alla områden där det bara är möjligt för att undvika mer omfattande åtgärder”, säger vd och chefredaktör Daniel Dahlén.

Tidningen Åland har också stoppat rekryteringen av två nyanställningar till redaktionen. De anställdas semesterpenning har omvandlats till ledig tid och sommaren kommer att skötas med den ordinarie personalen. För många blir semestern splittrad när semesterdagarna läggs ut i olika etapper och under en längre tidsperiod än normalt.

På konkurrenten Nya Åland är det ekonomiska läget också kärvt. Trots det har tidningen fler praktikanter än året innan, sammanlagt fem stycken. En del gör praktik med stöd av Kulturfondens och Konstsamfundets journaliststipendium, andra högskolepraktik med stöd av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. 

”Utgångspunkten är att minimera kostnaderna för den extra personal vi har hos oss i sommar”, säger chefredaktör Anna Björkroos.

Nya Åland annonserade inte efter sommarpersonal, ändå fanns det flera sökande. De som kommer hade tidningen tänkt ta emot oberoende av coronasituationen.

”Vi tar bara emot praktikanter som vi har möjlighet att handleda på ett bra sätt. Prioriteten är att vi ska få ut så mycket som möjligt av dem och de ska få ut så mycket som möjligt av oss.”

Vanliga år anställer Nyan också flera sommarvikarier, för dem finns nästan inga pengar i år. 

”Det handlar om att ha ett företag i höst”, säger Anna Björkroos. 

 

KSF Media som ger ut Hufvudstadsbladet, Östnyland, Västra Nyland och Hangötidningen hade kring 50 sökande i år, vilket är lika många som tidigare år. I sommar jobbar sex vikarier och sex praktikanter på HBL medan Västra Nyland och Östnyland har två vikarier och två praktikanter var. 

Alla som har blivit lovade jobb får det också, trots coronakrisen och ekonomiska utmaningar”, skriver HBL:s chefredaktör och KSF Medias ansvariga utgivare Susanna Landor som svarar på frågor per e-brev.

Praktikanterna får praktikantlön via fondfinansiering ”plus en extra summa som KSF Media skjuter till”.

Hur arbetet och handledningen av de nya sommaranställda ska gå till är oklart vid tidpunkten för intervjun i början av maj. För tillfället jobbar hela redaktionen på distans.

Tidigare i år lediganslog HBL en nyhetsreportertjänst och ett jobb på den nya satsningen HBL Junior. Rekryteringen av nyhetsreportern har lagts på is medan HBL Junior inte påverkas av coronaläget. 

Populärast bland dem som sökte sommarjobb var HSS Media som ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten. Kring 100 personer sökte sommarjobb eller -praktik i år och cirka 25 personer fick en plats. Av dem är åtta sådana vars praktik bekostas av de finlandssvenska fonderna. 

På grund av coronasituationen har rekryteringsprocessen varit mycket långsammare än normalt säger ledande nyhetschef Patrik Stenvall. Han är ändå nöjd med bemanningen.

”Sommaren kommer att se helt annorlunda ut. Det är mindre idrott, kultur, mindre av allt egentligen som kräver sin bevakning. Det kommer ändå att bli en bra sommar.”

Hur redaktionen ska jobba i sommar är fortfarande öppet. Patrik Stenvall säger att redaktionen redan jobbat på distans i två månader och har beredskap att fortsätta.  

”Våra sommarvikarier och -praktikanter ska känna sig lika trygga som våra fast anställd. De som kommer ska få handledning.”

 

På Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser skiljer sig sommaren inte från tidigare år när det gäller sommarvikarierna och -praktikanterna. ÅU får tre praktikanter och två vikarier ”på egen lönelista”, säger vd och chefredaktör Tom Simola. Inte heller ÅU satte ut en annons om jobben och praktiken, ändå fanns det kring 20 sökande.

En skillnad mot tidigare år är att vikarierna och praktikanterna kommer att få låna egna bärbara datorer. För tillfället jobbar redaktionen på distans men i juni kommer fler att vara på plats på redaktionen för att kunna handleda de nya.

Enligt Tom Simola såg ÅU:s ekonomi ljus ut i början av året.

”Vi hade den bästa starten på året under modern tid. Nu har vi har tappat cirka 30 procent i annonsförsäljningen.”

Några planer på särskilda sparåtgärder under våren och sommaren finns det ändå inte på ÅU.

”Om vi kämpat på i 200 år så ska inte coronaviruset fälla oss”, säger Tom Simola. 

Sommarjobben

På de finlandssvenska tidningshusen jobbar i sommar sammanlagt cirka 30 sommarvikarier och lika många praktikanter.  

Av praktikanterna har 19 fått stipendium för praktiken av Svenska Kulturfonden och föreningen Konstsamfundet. Stipendiet är 3 000 euro för två månader.

På Tammerfors universitets webbplats toimitusharjoittelu.fi finns tips (på finska) för praktikanter och handledare, till exempel praktiska förslag för handledning ifall redaktionen jobbar på distans.