Journalisten

Medlemmarnas klara budskap avgörande i förhandlingarna

Finlands Journalistförbund stod på sig i sina krav om att semestrarna ska bibehållas och konkurrenskraftstimmarna (kiky-timmarna) ska slopas.

Kortare semestrar och längre arbetstid – det var två av de krav som arbetsgivarsidans representant Medieförbundet framförde under förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för journalister. Finlands Journalistförbund stod på sig i sina krav om att semestrarna ska bibehållas och konkurrenskraftstimmarna (kiky-timmarna) ska slopas.

”Det var en ovanligt krävande förhandling denna gång. Arbetsgivarsidan hävdade att journalister har för långa semestrar och ville förkorta dem. En allmän uppfatting bland landets arbetsgivarrepresentanter är att arbetstiderna borde förlängas och även Medieförbundet var inne på den linjen. Journalistförbundet brukar inte annars i någon hög grad påverkas av de andra branschernas förhandlingar, men denna gång fanns konkurrenskraftstimmarna med i alla branschers förhandlingar, även inom mediebranschen”, säger Hanne Aho, ordförande i Finlands Journalistförbund.

Trots det på förhand sett svåra läget blev resultatet av förhandlingarna gynnsamt för Journalistförbundets medlemmar. Avtalet går på det stora hela i linje med Journalistförbundets krav. Där ingår dessutom löneförhöjningar på 3,3 procent under 28 månader, i enlighet med den allmänna linjen i avtalsrundan.

”En viktig orsak till att vi lyckades uppnå det här resultatet var att vi hade fått ett mycket tydligt budskap från våra medlemmar om vad de ville ha och inte ville ha. Medlemmarna var inte beredda att ge bort sina semesterdagar och förlänga sina arbetsveckor. Det hjälpte oss i våra förhandlingar.”

En annan orsak till framgången är, enligt Aho, att de fanns en stor yrkesskicklighet inom den grupp som representerade journalisterna.

”Journalistförbundet är en skicklig förhandlare”, säger Aho.

Avtalet godkändes av Finlands Journalistförbunds fullmäktige den 19 februari och av Medieförbundets beslutsfattande organ den 14 februari.