Journalisten

Nyhetsbyrån SPT fick mindre statsstöd än i fjol

Rekordmånga finlandssvenska medier sökte i år statsstöd för tidningar och webbpublikationer på minoritetsspråk. Undervisnings- och kulturministeriet gav besked om stöden 28 november. De svenskspråkiga mottagar-na är samma som i fjol: Svensk Presstjänst Ab får 365 000 euro, Åbo Underrättelser 50 000 euro, Ny Tid 24 000 euro och Understödsföreningen för Nya Östis rf får 16 000. Lapin Kansa och Kaleva365 Oy får 45 000 euro för produktion av nyhetsmaterial på nordsamiska.

Ansökningarna från Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik, Nya Ålands Tidningsaktiebolag och Svenska pensionärsförbundet avslogs.

Nyhetsbyrån SPT, som samarbetsförhandlat och sagt upp personal i höst, hade sökt om 400 000 euro. Chefredaktör Ari Sundberg, som också är vd för Svensk presstjänst Ab, säger att bolaget reviderar sin plan för nästa år och har ”35 000 euro mindre verksamhet” än planerat.

Stödbeslutet påverkar ändå inte den pågående rekryteringen av två mediespråkvårdare.

”Det är två kakor. Pengarna för språkvården kommer från kunderna som utnyttjar tjänsten”, säger Ari Sundberg.

Från och med januari ska bolaget ha tre heltidsanställda mediespråkvårdare. En person ska jobba i Vasa med HSS Media. I Helsingfors ska en person jobba KSF Media och en annan med Svenska Yle och SPT.

Undervisnings- och kulturministeriet hörde Folktinget och Sametinget innan sitt beslut. Folktinget gav sitt stöd åt ministeriets förslag att Svensk Presstjänst Ab skulle få mest stöd eftersom bolaget betjänar ”den svenskspråkiga tidningspressen och dess målgrupp på bred bas”.

Folktingssekreterare Markus Österlund säger att han följt med utvecklingen på SPT och att det är något Folktinget bör sätta sig in i.

”Grundprincipen är att statsstödet är ett viktigt stöd. Det är också viktigt att ägarna tänker på att stödet ska användas på ett så klanderfritt sätt som möjligt. SPT är ganska nytt och det tar en tid för dem att hitta sin form.”