Journalisten

Hjälp oss att hitta dig!

”Det är osannolikt men eventuellt oundvikligt”, säger Simon Huldén på Journalistförbundet.

Chefen för förbundets medlemstjänster har i alla fall i uppgift att tänka på alla de frågor som medlemmar kan ha inför och under en möjlig arbetskonflikt. En sak är aktuell för all kommunikation.

”På Journalistförbundet behöver vi veta vem du är och hur man enklast når dig”.

Det är särskilt viktigt om läget på arbetsmarknaden hettar till. Journalistförbundet behöva exempelvis veta till vem strejkbidrag ska betalas.

”Det är alltid möjligt med en strejk eller en lockout som arbetsgivaren utlyser men som sagt, detta är inte aktuellt just nu”, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

Ett mål med arbetsmarknadsförhandlingarna är att bli kvitt det så kallade konkurrenskraftsavtalet (”kiky”) som för många journalister innebär mera jobb utan ersättning.

Journalistförbundet uppdaterar förhandlingsläget på nätet. Förbundets medlemmar får också epost och kan följa nyheterna på Twitter, Facebook och i Journalisten.

Gör så här

Nu är lämpligt läge att fundera på egen telefon, ett telefonabonnemang och möjligen om du behöver komma åt en dator. Under pågående strejk ska arbetsredskap som betalas av arbetsgivaren lämnas kvar på arbetsplatsen.

Uppdatera din kontaktinformation (telefonnummer och epostadress) och ditt kontonummer på Journalistförbundet. Annars går det kanske inte att nå dig exempelvis för utbetalning av strejkbidrag.

Uppdatera kontaktinformationen med epost till Journalistförbundet (jasenasiat@journalistiliitto.fi). Jourtelefonen för medlemsfrågor betjänar vardagar kl. 9 – 11.30: 050 366 3501 eller 040 752 5372