Journalisten

Tf ansvariga redaktören: ”Vi borde aldrig ha gjort det”

Kritiken om kommunikationen kring uppsägningen har också handlat om hur Kyrkpressen rapporterade om nyheten som berörde den egna redaktionen. I dag är det uppenbart att tf ansvariga redaktören Nicklas Storbjörk inte är nöjd med hur det blev.

”Vi hade egentligen inte alls tänkt rapportera om det som hänt, men dagen innan tidningen (Kyrkpressen red.anm.) gick i tryck publicerades SPT:s artikel i HBL.”

Redaktionen tyckte att artikeln inte gav rätt bild av verkligheten, särskilt när det gällde tidningens ekonomi och valde att skriva en egen text till nästa nummer, en text där enbart Hans Boije uttalar sig. Texten skrevs av Nicklas Storbjörk.

Och här kunde Kyrkpressens egna texter om det som skett ha slutat om det inte varit för aktiva insändarskribenter. En av dem som reagerade på rapporteringen var Olav S. Melin, chefredaktör på Kyrkpressen 1982–2000. 

”Det finns vissa spelregler man inte tummar på och man har ett ansvar för att en tidning ska hålla den plats man skapat sig och inte förstöra den genom att agera på ett sätt som inte är förenligt med god journalistik.”

Olav S. Melin ställde i insändaren en direkt fråga om May Wikström hörts. I Nicklas Storbjörks svar framgick det att Kyrkpressen nog fått en kommentar av May Wikström men valt att inte publicera den. Hennes svar hade nämligen ”krävt kommentarer av både styrelsen och redaktionen. Dessa kommentarer hade i sin tur hade krävt svar av Wikström”.

Är det inte en journalists jobb att be ytterligare kommentarer och svar?

”Ja, men när vi såg Mays kommentar konstaterade vi att det här borde både redaktionen och styrelsen svara på. Vi blir moderator i en diskussion mellan tre parter, där vi är en part och dessutom har sista ordet. I min värld framstår det som svårt, på gränsen till omöjligt.”

I dag säger Nicklas Storbjörk att redaktionen aldrig borde ha gett sig in på att rapportera om uppsägningen.

”Med facit på hand borde vi aldrig ha gjort det. Vi borde ha lämnat den journalistiska granskningen åt andra.”

Skulle det ha varit i enlighet med Kyrkpressens linje att lägga locket på?

”Är det redaktionen sak att informera utåt om styrelsens beslut? Vi tycker att det borde ligga på styrelsens ansvar att säga vad som gjorts. Om vi ser på detta som en arbetsplats tycker vi inte att det är arbetstagarnas uppgift att informera om detta. Beslutet om hennes avgång fattades inte av redaktionen.”

Nicklas Storbjörk säger att Kyrkpressen inte kommer att följa upp frågan.

”Nej, inte mot bakgrunden av det här misslyckade försöket. Vi är inte rätt instans att granska den här processen journalistiskt.”


Läs mera:

”Jag önskar Kyrkpressen allt gott”  – Uppsagd chefredaktör och vd kommenterar för första gången vad som hände i våras

Uppsägning ledde till kritikstorm