Journalisten

Färre fotografer på Hufvudstadsbladet

”Jag är övertygad om att läsarna inte kommer att uppleva någon försämring av bildjournalistiken i HBL framöver”, säger chefredaktör Susanna Landor.

I november gick Hufvudstadsbladets enda heltidsanställda fotograf, Leif Weckström i pension. Kvar finns en fotograftjänst, som delas av två personer. Någon nyrekrytering finns inte i planerna.

Antalet fotograftjänster halveras. Hur kommer det att påverka HBL:s bildjournalistik?

”Jag är övertygad om att läsarna inte kommer att uppleva någon försämring av bildjournalistiken i HBL framöver”, svarar chefredaktör Susanna Landor per e-brev.

Nyhetschef Richard Nordgren är inte nöjd men accepterar bolagets beslut.

”Mycket faller på nyhetscheferna. Planeringen ska vara noggrann eftersom vi egentligen bara har en människa på jobb. Det blir svårare att planera större reportage och projekt.”

Hur viktiga är bilderna med tanke på digital journalistik?

”De är jätteviktiga. Om man tittar på hur svenska tidningar gör så har de ett bildtänk som rinner genom hela produktionen, från Instagram och Facebook till papperstidningen. Det ska finnas en bildstory och vi måste ha eget material”, säger Nordgren.