Journalisten

KSF Media minskade minuset

KSF Medias bokslut för 2017 visar att förlusten minskat med cirka fyra miljoner euro. Under 2017 minskade mediekoncernens personal med 63 personer.

KSF Medias bokslut för 2017 visar att förlusten minskat med cirka fyra miljoner euro. Rörelseresultatet 2017 var minus 4,2 miljoner euro medan det året innan var minus 8 miljoner euro, det sämsta någonsin i bolagets historia.

Under 2017 minskade mediekoncernens personal med 63 personer. Omsättningen var 20,3 miljoner euro (22,2 miljoner euro 2016).

Bokslutet beskriver ett bolag som befinner sig på en utmanande marknad, säger vd Anna Hellerstedt.

”Vi har en bit kvar innan vi är i kapp med den omställning som krävs för att vi ska nå ett långsiktigt hållbar position för KSF Media. Det är inte en snabb justering, utan ett långsiktigt arbete som inletts.”

Bolaget förberedde redan i fjol införandet av en betallösning för alla digitala produkter. När exakt den införs vill Hellerstedt inte kommentera.

Under 2017 var Jens Berg KSF Medias vd fram till mitten av mars varefter Svante Wahlbeck tog över. Wahlbeck var vd till och med den 7 november 2017. Hellerstedt tillträdde i maj i år.