Journalisten

ÅA breddar berättandet

Experience Lab vid Åbo Akademi driver ett projekt där 360-tekniken ska utforskas som journalistisk berättarmetod.

360-journalistiken har fått genomslag ute i världen och under våren kommer den till Svenskfinland. Det är Experience Lab vid Åbo Akademi som driver ett projekt där 360-tekniken ska utforskas som journalistisk berättarmetod.

”Vi vill se vilket mervärde det finns i att använda den här tekniken för journalistiskt berättande. Kameratekniken är lättanvänd, men berättandet kräver mer förhandsplanering av journalisten, åtminstone i början. Tidigare studier har visat att läsare får en starkare upplevelse av närvaro när de kan snurra runt bilden ett helt varv för att få en helhetsbild av platsen”, säger Susanne Hägglund, forskningsarkitekt vid Experience Lab.

Reportagen kommer att produceras i samarbete med HSS Media och Affärsmagasinet Forum.