Journalisten

Nya förtroendemän tog över

Inom Journalistförbundet verkar sammanlagt närmare 150 förtroendemän runt om i landet. 

”Jag hoppas att jag kan finnas där som ett skyddsnät. Som står stadigt när det blåser och som man kan vända sig till när man behöver stöd.”

Det säger Anna Sourander, färsk huvudförtroendeman vid HSS Media.

Förlagsredaktörer och anställda inom pressen valde i oktober 2017 nya förtroendemän. Mandatperioden inleddes i januari i år och är två år lång.

Anna Sourander sitter också i Journalistförbundets styrelse. Hon tycker att arbetet i styrelsen och arbetet som huvudförtroendeman stödjer varandra.

Vad är aktuellt?

”På ett allmänt plan är vi fortsättningsvis en bransch med stora förändringar och med ständiga samarbetsförhandlingar. Det är en tuff uppgift att hänga med och se till att allt går rätt till juridiskt.”

Inom Journalistförbundet verkar sammanlagt närmare 150 förtroendemän runt om i landet. 

 


 

De stödjer medlemmarna

Inom Journalistförbundet verkar cirka 150 förtroendemän på redaktioner runt om i landet. Här hittar du en en lista med de svenska redaktionernas förtroendemän 2018:

Huvudförtroendemän, pressen

 • Fontana Media, Sofia Torvalds
 • Förlags Ab Sydvästkusten, Dan Lolax
 • HSS Media, Anna Sourander
 • Nya Ålands Tidningsaktiebolag (Nya Åland), Ida Jansson
 • SLC, Mikael Lampén
 • Ålands Tidnings-Tryckeri  (Tidningen Åland), Thomas Jonsson
 • KSF Media, Johanna Lemström, Sylvia Bjon (vice)
 • Schildts & Söderströms, Jonna Brander                

 

Avdelningsförtroendemän, pressen

 • HSS Media, Österbottens Tidning, Jonas Brunnström

 

Yles programarbetare, huvudförtroendemän

 • Owe Sjöblom, Ålands radio och tv

 

Yle, avdelningsförtroendemän

 • Svenska Fackavdelningen, Sebastian Bergholm
 • Svenska Fackavdelningen, Markus Ekholm