Journalisten

Lugnt #metoo-läge

I grannlandet Sverige rasar #metoo-debatten för fullt på redaktionerna. Huvuden rullar och berättelser om trakasserier samlas under taggen #deadline.

Hur är det då på redaktionerna i Svenskfinland?

På KSF Media har bland annat frågan om trakasserier undersökts i våras av företagshälsovården. I samband med #metoo har man på redaktionerna talat i allmänna ordalag om frågan, berättar huvudförtroendemannen Johanna Lemström:

”Det finns inga indikationer på att något oegentligt hänt, åtminstone har vi från facket inte hört något, därför har vi inte uppmärksammat saken närmare internt”.

Från HSS Media rapporterar huvudförtroendemannen Petter Granroth:

”Saken har inte uppmärksammats på något sätt, annat än i journalistiska texter.”

Från Svenska Yle ger förtroendemannen Markus Ekholm följande redogörelse:

”Jag har skrivit om sexuella trakasserier på Open space och konstaterat att både arbetsgivaren och facket tillämpar nolltolerans visavi sexuella trakasserier. Jag har uppmanat folk att ta kontakt med facket och HR om någon är utsatt.”