Journalisten

KSF Media smider ny strategi

Fjolåret blev värre än väntat för KSF Media. Förutom att en tredjedel av personalstyrkan blev uppsagd, att lokaltidningarnas utdelningsfrekvens minskade och att verksamheten vid det egna tryckeriet lades ner, landade det ekonomiska resultatet på åtta miljoner euro i förlust. Det visar bolagets bokslut som nyligen offentliggjordes.

”Mitt huvuduppdrag just nu är att se till att förlusten för innevarande år inte överskrider fem miljoner euro. Vi håller på att ta fram en ny strategi och under hösten kommer vi att presentera de första åtgärderna”, säger Svante Wahlbeck, vd sedan april på KSF Media.

Flera mediahus har på senare tid visat positiva siffror, däribland Wahlbecks tidigare arbetsgivare HSS Media.

Enligt Sanomas halvårsrapport från juli har Helsingin Sanomat ökat sin prenumerantbas.

”KSF Medias tidningar har generellt tappat en större del av sina upplagor än andra mediehus. Nu ligger fokus på att stoppa upplagetappet.”

I bokslutet står att KSF Media har 113 000 registrerade användare, men att betalningsviljan för digitala nyheter fortfarande är låg bland allmänheten.

”Tillväxten sker på digitala sidan och även om den hittills varit långsam har vi sett inom andra branscher att konsumentbeteenden kan ändra snabbt. Papperstidningen kommer vi att erbjuda så länge det finns kunder som vill ha den”, lovar Wahlbeck.