Journalisten

Yle sparar mer

Samarbetsförhandlingarna vid Svenska Yle inleddes för två veckor sedan. Sammanlagt 161 tillsvidareanställda berörs och upp till 18 personer kan sägas upp. Svenska Yles direktör Marit af Björkesten säger att det är för tidigt att säga hur uppsägningarna kommer att påverka verksamheten.

”Bland annat vet vi inte hur många pensioneringar vi kan räkna in.”

Orsaken till förhandlingarna ligger enligt bolaget i den så kallade Satonen-arbetsgruppens rekommendationer om att Yle ska köpa in mer material utifrån. Höstens och vårens samarbetsförhandlingar ska frigöra pengar för inköp. Åtgärderna som gjorts hittills är ändå otillräckliga.

”Det kommer fler samarbetsförhandlingar inom Yle. Förutsättningarna och kraven är samma inom hela Yle och alla måste lösa det här i tur och ordning”, säger af Björkesten.

Svenska Yles förtroendeman Markus Ekholm säger att många är oroliga.

”Vår målsättning är att så få som möjligt ska bli uppsagda. Vi är beredda att diskutera inbesparingar som hjälper oss att hålla arbetsplatserna – utan lönesänkningar.”