Journalisten

Ordförandebyte också på Yle

Yles styrelseordförande Kari Neilimo lämnar sin post vid årsskiftet och Yles förvaltningsråd har utsett Thomas Wilhelmsson till ny ordförande. Wilhelmsson är före detta rektor och numera kansler på Helsingfors universitet.