Journalisten

Under bältet

Sex säljer tänkte Hufvudstadsbladet och kryddade artikeln Män föredrar 25-åriga partners (25. 9) med en egen ”minienkät” bland redaktionens medarbetare.

Sex säljer tänkte Hufvudstadsbladet och kryddade artikeln Män föredrar 25-åriga partners (25. 9) med en egen ”minienkät” bland redaktionens medarbetare. Artikeln grundade sig på ett forskningsresultat från Åbo Akademi (ÅA) och handlade om vilka preferenser män och kvinnor har gällande sexpartners. I minienkäten frågade artikelskriben-ten (en man) sina kolleger (enbart manliga sådana) vilken ålders kvinnor de tänder på.

Publiceringen väckte debatt både internt och externt men nyhetschef Maria Gestrin-Hagner vill inte ta ställning till om publiceringsbeslutet var korrekt eller om redaktörernas sexpreferenser var av allmänt intresse.

”Undersökningen från ÅA var absolut av allmänt intresse. Om tillägget var det får var och en bedöma själv. Så här i efterhand kan jag tänka att ett kvinnligt perspektiv hade varit bra men man kan inte alltid ha millimeterrättvisa.”

När samma artikel publicerades på Hbl.fi var minienkäten struken.