Liitto

Journalistiliiton tulos painui pakkaselle

Journalistiliiton viime vuoden tulos jäi 1,4miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Tappiot joh­tuivat pääosin sijoitustoiminnan tuotto­jen romahduksesta, jonka aiheutti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sijoitusten tuotto pai­nui noin 800 000 euroa miinukselle. Edellis­vuonna sijoitukset tuottivat 2,3 miljoonaa euroa voittoa. Liiton kulut kasvoivat noin 320 000 euroa.

Nousu johtui pääasiassa toiminnan normali­soitumisesta koronavuosien jälkeen. Jäsenmaksutuotot kasvoivat noin 100 000 euroa, mutta maksut eivät kata toiminta­kuluja. Alijäämä ennen sijoitus­ ja rahoitus­toiminnan tuottoja oli vajaat 600 000 euroa. Liitto on kuitenkin vakavarainen eikä talouden epävarmuudella ole merkittävää vaikutusta sen varsinaiseen toimintaan, todetaan vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Jour­nalistiliiton valtuuston on määrä vahvistaa tilinpäätös 26. toukokuuta.