Liitto

MTV, Yle ja elokuva- ja tv-ala saivat uudet työehtosopimukset – ”Erityisesti kertaerä ilahduttaa työntekijöitä”

MTV Uutisten ja MOT ry:n Jarno Miettinen on tyytyväinen MTV:n palkkaratkaisuun. ”Neuvottelut olivat sopuisat.”

”Mitä nyt olen kollegojen ja jäsenistömme kanssa puhunut, niin tyytyväisiä he ovat olleet. Saimme hyvät palkankorotukset”, sanoo Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry:n puheenjohtaja, MTV Uutisten toimittaja Jarno Miettinen.

”Korotukset ovat niin sanotusti yleisen linjan mukaiset. Erityisesti kesällä maksettava 500 euron kertaerä on ilahduttanut jäseniä, ja ovathan nuo prosenttikorotuksetkin suurimmat mitä ainakaan minä jaksan muistaa.”

Journalistiliitto ja palvelualojen työnantajat Palta hyväksyivät MTV:n sisällöntekijöiden työehtosopimuksen 20. helmikuuta. Se on voimassa helmikuun 2025 loppuun saakka ja koskee noin 160:tä MTV:n sisällöntekijää.

Kesäkuussa maksettavan 500 euron kertaerän lisäksi palkkoja korotetaan heinäkuussa 3,5 prosenttia ja toukokuussa 2024 kaksi prosenttia. Tuolloin maksetaan myös 0,5 prosentin yrityskohtainen erä.
MTV:n työntekijät saavat vähintään nyt sovitut korotukset. Yhtiön sisällä neuvotellaan kuitenkin palkoista vielä paikallisesti.

”Se tarkoittaa, että voimme yrittää neuvotella palkkaratkaisusta vielä paremman, mutta saamme ainakin tes-neuvotteluissa sovitut korotukset ja kertaerän”, Miettinen sanoo.

”Näistä paikallisista neuvotteluista en pysty vielä sanomaan sen enempää.”

MOT ry:n puheenjohtajana viime huhtikuussa aloittaneelle Miettiselle tes-kierros oli ensimmäinen.

”Osapuolet olivat välillä neuvotteluissa aika kaukana toisistaan, mutta ilmapiiriltään ne olivat mielestäni sopuisat”, Miettinen sanoo.

MTV:n tes-neuvotteluissa oli kyse lähes puhtaasti palkoista. Ainoana niin sanottuna tekstikysymyksenä neuvottelupöydässä oli perhevapaa. Siihen liittyen muutettiin vain sopimuksen sanamuotoja. Ei-synnyttävän vanhemman palkallista vanhempainvapaata ei siis lisätty nykyisestä kuudesta arkipäivästä.

”Siltä osin tulos ei ole hyvä”, Miettinen sanoo.

”On vaikea uskoa, että palkallisen vanhempainvapaan lisääminen maksaisi MTV Oy:lle mahdottomasti. Päätimme kuitenkin varhaisessa vaiheessa, ettemme tee tästä tällä kertaa työtaistelukysymystä. Hurjan inflaation vuoksi palkkaratkaisu oli meille tärkein.”

Nyt sovitut korotukset eivät yksinään riitä kattamaan inflaatiosta johtuvaa ostovoiman heikentymistä.


Helmi–maaliskuun vaihteessa valmistuivat myös elokuva- ja tv-tuotantojen ja Ylen ohjelmatyöntekijöiden tessit sekä Ylelle työskentelevien freelancereiden niin sanottu Yhtyneet-sopimus.

Kuten MTV:n sopimus, myös nämä kolme sopimusta ovat kaksivuotisia ja yleisen linjan mukaisia. Se tarkoittaa, että ne noudattelevat useimpien suomalaisten työehtosopimusten tavoin vientialoilla solmittuja sopimuksia. Sopimukset ovat voimassa vuoden 2025 alkupuolelle saakka.

Yleläisille maksetaan tänä vuonna 520 euron kertaerä sekä 3,5 prosentin yleiskorotus. Ensi vuoden yleiskorotus on yleläisillä 2,2 prosentin suuruinen. Lisäksi ensi vuonna maksetaan 0,3 prosentin yrityskohtainen erä.

Merkittävä parannus Ylen edelliseen tessiin on vanhempainvapaan tasa-arvoistuminen. Ei-synnyttävä vanhempi saa nyt 32 palkallista vapaapäivää entisen 18 sijaan.

Perhevapaat koskevat uuden tessin mukaan myös Ylen säännöllisiä freelancereita. Myös heidän palkkansa nousevat tämän ja ensi vuoden korotuksilla yhteensä kuusi prosenttia.

Elokuva- ja tv-tuotannoissa palkat nousevat yhteensä 6 prosentin sekä kolmen 166 euron tai yhden prosentin suuruisen kertaerän verran.

Journalistiliiton tes-neuvotteluista kesken ovat neuvottelut Mediarinki Oy:n työehtosopimuksesta. Mediarinki on televisio- ja tapahtumatuotantoihin erikoistunut henkilöstövuokrausyritys, jonka kanssa Journalistiliitolla on oma tessinsä.

Lehdistön tes-neuvottelut alkavat maaliskuun 27. päivä. Myös av-kääntäjien, kustannustoimittajien ja Sanoman radioiden työehtosopimuksista neuvotellaan vielä kevään kuluessa.