Liitto

Liiton ratkomien oikeustapausten määrä kasvoi

Suurin osa työriidoista ratkeaa sopimalla, kertoo edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Journalistiliitto riitautti viime vuonna 27 muun muassa irtisanomisiin, palkkoihin ja palkkioihin liittyvää kiistaa. Se on kuusi tapausta enemmän kuin vuonna 2021.

Riitautusten määrä kasvoi ensi kerran viiteen vuoteen. Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen arvioi, että syynä on liiton kasvanut ja monipuolistunut jäsenkunta. Elokuva- ja tv-alalla työskentelevien jäsenten määrä kasvoi merkittävästi, kun alan yhdistys SET liittyi Journalistiliittoon.

”Aikaisempaa useampi riitatapaus liittyi nimenomaan tuotantoyhtiöihin”, Savolainen kertoo.

Tuotantoyhtiöiden yliedustusta työriidoissa selittävät osaltaan alan lyhyet, projektimuotoiset työsuhteet: Perinteinen, pieni lehtitalo saattaa vuoden aikana palkata vain uuden kesätyöntekijän, tuotantoyhtiö taas useita ihmisiä vaihtuviin tuotantoihin.

Paikkoja kiistoille on siis yksinkertaisesti enemmän, Savolainen arvioi.

Vuonna 2022 riitautetuista tapauksista kymmenen liittyi irtisanomisiin ja kuusi palkkoihin ja palkkioihin. Eniten kasvoivat ”muista syistä” tehdyt riitautukset.

”Riitojen moninaisuus on kasvanut”, Savolainen sanoo.

27 tapauksen joukossa osapuolena oli useammin kuin kerran kolme työnantajaa: MTV, Solar Republic ja Suora Broadcast. Asianajajan hoitoon tapauksista siirtyi yhdeksän.

Riitauttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työhön liittyvää erimielisyyttä ei ratkota enää vain luottamushenkilön tai liiton asiantuntijoiden neuvoin, vaan aletaan valmistella sen viemistä oikeuteen. Riitautukseen liittyvät yleensä myös selvät rahalliset vaatimukset.

Silti iso osa riitautuksista ratkeaa sopimalla, Savolainen kertoo.

Ratkaisu saatiin viime vuoden aikana 13 oikeustapaukseen, joista osa oli vireillä jo aiemmin. Niistä 10 sovittiin, mikä on aiempaa enemmän. Yhden tapauksen liiton jäsen voitti osin, kahdessa tapauksessa jäsen taas halusi luopua.