Liitto

Porkkanarahaa kahdelletoista yhdistysten yhteistapahtumalle vuonna 2022 – tuki jatkuu tänä vuonna

Savo-Kainuun ja Pohjois-Karjalan journalistiyhdistysten vierailu Valamoon alkoi Vanhasta kirkosta.

Porkkanarahaksi nimetty liiton tuki kannustaa jäsenyhdistyksiä yhteistyöhön. Viime vuonna yhdistysten yhteistapahtumiin osallistui 355 jäsentä.

Savo-Kainuun ja Pohjois-Karjalan journalistiyhdistykset tekivät lokakuussa yhteisen retken Valamon luostariin Heinävedelle. Osallistujia oli 25.

”Moni seudun kollega oli nimeltä tuttu, mutta retkellä nimet saivat kasvot. Myös tieto lisääntyi, koska kaikki eivät olleet käyneet Valamossa”, sanoo Juha Poutanen Savo-Kainuun yhdistyksestä.

Retki järjestettiin niin sanotulla porkkanarahalla, jolla liitto pyrkii edistämään jäsenyhdistystensä yhteistoimintaa.

”Yhteiset tilaisuudet tavoittavat enemmän jäseniä yksillä järjestelyillä, ja useammat jäsenet tapaavat. Yhdessä on hauskempaa”, sanoo liiton palvelujohtaja Simon Huldén.

Vuonna 2022 porkkanarahaa oli jaossa 30 000 euroa, ja sama summa on budjetoitu vuodelle 2023. Viime vuonna rahasta käytettiin noin puolet. Huldén odottaa hakemusten lisääntyvän nyt, kun konseptista on käytännön esimerkkejä.

Yhdistykset voivat hakea porkkanarahaa liitosta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Huldénille. Rahaa voi saada 50 euroa per osallistuja. Tuen ainoa ehto on, että kahden tai useamman yhdistyksen jäsenet tapaavat kasvokkain.

Vuonna 2022 porkkanarahalla järjestettiin sekä vapaamuotoisia tilaisuuksia että koulutuksia. Porkkanarahalla järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui viime vuonna 355 jäsentä.