Liitto

Liitoille lupa neuvotella itsensätyöllistäjien työehdoista – ”Muutos on suuri”

Euroopan komissio teki syyskuun lopussa historiallisen päätöksen. Jatkossa ammattiliitot saavat oikeuden neuvotella itsensätyöllistäjille nykyistä parempia palkkioita ja työoloja.


Näin myös Journalistiliitolle tulee jatkossa mahdollisuus parantaa freelancereiden työehtoja.

Aiemman tulkinnan mukaan liittojen sekaantuminen freepalkkioihin ja työoloihin olisi rikkonut EU:n kilpailulainsäädäntöä. Lain mukaan itsensätyöllistäjät olisivat muodostaneet kartellin, jos heillä olisi kollektiivinen neuvotteluoikeus.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen mukaan juuri nyt saatu kollektiivinen neuvotteluoikeus on paras tapa parantaa itsensätyöllistäjien työoloja. Muutos on suuri.

”Esitämme Medialiitolle neuvotteluja mahdollisimman pian. Tavoitteenamme on avata neuvottelut heti ensi vuoden alussa”, Savolainen sanoo.


Suomen freelance-journalistien väliaikaisen toiminnanjohtajan Anna-Sofia Niemisen mukaan muutos koskee merkittävää osaa freelancejournalisteista.

EU:n päätöksen kollektiivinen neuvotteluoikeus koskee ensinnäkin niitä itsensätyöllistäjiä, jotka työskentelevät työntekijöihin rinnastettavassa tilanteessa.

Tämä ehto voi täyttyä kolmella tavalla: Joko freelancer saa vähintään puolet toimeentulostaan yhdeltä yritykseltä tai tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin yrityksen palkatut työntekijät. Neuvottelujen piiriin pääsee myös, jos tekee työtään digitaaliselle alustalle tai tarjoaa työpanostaan sellaisen kautta.

”Freelancerjournalistit tekevät aika lailla samaa työtä kuin työsuhteiset toimittajat. Varsinkin samankaltaisen työn ehto toteutuu siis hyvin suurella osalla freelancereistamme”, Nieminen sanoo.

”On jopa vaikea kuvitella freelanceria, joka tekisi täysin eri hommia kuin työsuhteiset.”

Neuvotteluoikeus tulee myös niille freelancereille, joiden neuvotteluasema on tähän saakka ollut heikko.

EU määrittelee tämän esimerkiksi työnantajayrityksen koon mukaan. Ehto täyttyy, jos yrityksen kokonaisliikevaihto ylittää kaksi miljoonaa euroa tai sen palveluksessa on vähintään kymmenen työntekijää. Tämä pätee isoon osaan suomalaisista mediayrityksistä. Näin niille työskentelevät itsensätyöllistäjät pääsevät neuvotteluoikeuden piiriin.

On huomattava, että itsensätyöllistäjä pääsee neuvotteluoikeuden piiriin, jos yksikin mainituista ehdoista täyttyy.


Mistä asioista liitot pääsevät neuvottelemaan?

”Neuvotteluoikeus koskee EU-komission päätöksen mukaan muun muassa työstä saatavaa korvausta, työaikaa, työtiloja, lomia, työterveyttä, vakuutuksia, ja sosiaaliturvaa”, Nieminen sanoo.

”Vielä ei ole linjattu, mistä asioista Journalistiliitto aikoo neuvotella”, Nieminen sanoo.

Freelancerit ovat odottaneet ennen kaikkea sitä, että liitto saisi luvan neuvotella heidän palkkioistaan, Nieminen sanoo. Journalistiliiton työmarkkinatutkimusten mukaan freelancereiden keskitulot jäävät jopa puoleen työsuhteisten keskitulosta.

Niemisen mukaan muutos on tärkeä asia paitsi freelancereille, myös koko alalle.

”Tällä hetkellä yritysten on mahdollista teettää töitä freelancereilla halvempaan hintaan kuin työsuhteisilla. Se ei ole työsuhteistenkaan etu. Nyt meillä näyttäisi olevan keino, jolla freepalkkiotasoa saadaan nostetuksi niin, että hintoja ei voi enää polkea.”