Liitto

Kunta-alan lakossa on mukana myös Journalistiliiton jäseniä – Katri Kangas haluaa tukea muita alan työntekijöitä

Helsingin kaupungilla viestintätöitä tekevä Katri Kangas on mukana kunta-alan lakossa. Koska hän ei ole lakon julistaneiden ammattiliittojen, vaan Journalistiliiton jäsen, lakkoon osallistuminen on vaatinut oma-aloitteisuutta. Silti Kankaalle oli selvää, että hän haluaa olla lakossa mukana.

Projektisuunnittelijana viestintätehtävissä työskentelevä Katri Kangas on yksi 81 000 kunta-alan työntekijästä, jotka ovat tällä viikolla lakossa.

Kunta-alan työntekijät menivät tiistaina 3. toukokuuta lakkoon, joka koskee kymmenen suuren kaupungin työntekijöitä.

Kangas ei itse kuitenkaan kuulu lakon julistaneisiin ammattijärjestöihin, vaan on Journalistiliiton jäsen. Siksi lakkoon osallistuminen onkin vaatinut oma-aloitteisuutta ja sinnikkyyttä.

”Kun lakkovaroitus annettiin, aloin heti selvittää, olemmeko mukana lakossa vai ei”, Kangas kertoo.

”Ilmoitin työkavereille neutraalisti, että olen Journalistiliitossa ja selvitän asiaa – ja jos on muita, niin laittakaa viestiä.”

Journalistiliiton arvion mukaan sen jäseniä on mukana lakossa kaiken kaikkiaan joitain kymmeniä. Tarkka luku selviää vasta lakon jälkeen, jolloin siihen osallistuneet voivat hakea lakkoavustusta.

Kangas työskentelee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan viestintäyksikössä, ja hänen työnsä viestijänä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin.

Viestintäyksikön työkavereista moni kuuluu eri ammattiliittoihin. Liitoista osa on kertonut olevansa mukana lakossa.

”Työkaverit tiesivät hyvin vähän asemastaan ja siitä, voisiko lakko koskea heitä. Alussa oli aika suuri hämmennys”, Kangas sanoo.

Kangas työkavereineen perusti keskusteluryhmän, jossa he alkoivat jakaa tietoa. Monia ajatus lakosta ehkä vähän hirvittikin, mutta lopulta suuri osa viestintäyksikön työntekijöistä päätti jäädä lakkoon.

Kangas kokee saaneensa heikosti tukea Journalistiliitolta tai työpaikan pääluottamushenkilöiltä. Liitto kehotti olemaan yhteydessä pääluottamushenkilöön, tämä taas pyysi soittamaan omaan liittoon.

”En olisi saanut mitään tietoa, ellen olisi alkanut asiaa itse selvittää ja ollut aktiivinen liittoon päin”, Kangas kertoo.

Useamman sähköpostin ja puhelinsoiton jälkeen selvisi, että Kangas voi osallistua lakkoon ja saa Journalistiliitolta lakkoavustusta.

Lakon alkamisen jälkeen Kangas on saanut kyselyjä tutuilta myös muista työpaikoista. Monelle on ollut epäselvää, mitä työtehtäviä lakko koskee ja kuka saa jäädä lakkoon.

”Tiedän, että ei ole ollut pelkästään Journalistiliitolle haastavaa selvittää, ovatko sen jäsenet lakon piirissä vai ei, mutta olisin odottanut liiton jo aikaisemmin ennakoivan tilannetta.”

Kun lakko alkoi näyttää todennäköiseltä, Kankaalle oli silti selvää, että hän osallistuisi. Kankaan oma työ hallinnossa ei ole kunta-alan ”kuumimpien keskustelujen” kohde, mutta hän on seurannut pitkään eri ammattiryhmien työehdoista käytyä keskustelua.

”On tullut hyvin selväksi, ettei mikään parane, vaan olosuhteet ovat muuttuneet koko ajan huonommiksi ja henkilöstöstä on pulaa. Haluan osoittaa omalta osaltani solidaarisuutta ja olla lakossa mukana.”

Journalistiliiton palvelujohtaja Simon Huldén pahoittelee lakkoon osallistumiseen liittyviä tietokatkoja. Journalistiliitto ei ole mukana kunta-alan neuvotteluissa, eikä kunta-alan työpaikoilla ole liiton omia luottamushenkilöitä. Se hidasti tiedonkulkua.

Huldénin mukaan on kuitenkin selvää, että Journalistiliitto tukee jäsentensä osallistumista lakkoon.

”Jäsenemme osallistuu totta kai työtaisteluun, mikäli hänen työnsä on asetettu lakkoon.”


Kunta-alan työehdoista on käyty neuvotteluja tammikuusta lähtien. Nyt käynnissä oleva lakko koskee kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, sote-sopimusta sekä opetushenkilöstön, tuntipalkkaisten ja teknisen henkilöstön sopimuksia. Siihen osallistuu myös kuntien omistamissa yhtiöissä työskenteleviä työntekijöitä.

Lakossa on muun muassa kirjastojen ja museoiden työntekijöitä, opettajia, varhaiskasvatuksen työntekijöitä, koulupsykologeja ja kuraattoreita, kaupunkien liikuntapaikkojen työntekijöitä, kansalaisopistojen opettajia, siistijöitä ja jäteautonkuljettajia.

Neuvotteluissa työntekijöitä edustavat Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Työnantajaa edustaa Kuntatyönantajat.

Ammattiliitot haluaisivat palkkojen kertakorotuksien lisäksi monivuotisen palkkaohjelman, joka parantaisi erityisesti matalapalkkaisten työntekijöiden asemaa. Alan työkiistaa ratkotaan nyt sovittelulautakunnan johdolla.


Lakkopäivinä Katri Kangas on seurannut sosiaalisen median keskusteluja, hoitanut asioita ja käynyt harrastuksissa. Koska hän ei kuulu lakon järjestäviin liittoihin, hän ei ole päässyt toimimaan esimerkiksi lakkovahtina.

”Moni tuttu on kyllä ollut lakkovahtina ja olen heitä seurannut somen välityksellä.”

Perjantaina 6. toukokuuta Helsingissä järjestetään suuri Palkkapäivä-mielenosoitus, johon Kangas aikoo osallistua.

Ennen työtä Helsingin kaupungilla Kangas on työskennellyt erilaisissa journalistisissa ja viestintätehtävissä viidessä eri ammattiliitossa. Hän on lakossa ensimmäistä kertaa.

”Jokaisen kannattaisi tutustua paitsi omaan tessiin myös siihen, miten tällaisissa poikkeustilanteissa toimitaan ja mitkä ovat omat oikeudet.”

Kunta-alan lakko ja Journalistiliitto

Kunta-alan työntekijöiden järjestöt JHL, Jyty ja JUKO julistivat viikon lakon, joka koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaisia, Turkua, Tamperetta, Jyväskylää, Oulua, Kuopiota ja Rovaniemeä.

Lakko kestää 3.–9. toukokuuta ja sen piiriin kuuluu yli 81 000 kuntapalkansaajaa. Lakon oli määrä alkaa heti pääsiäisen jälkeen, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi sen alkua kahdella viikolla.

Journalistiliitto ei osallistu kunta-alan tes-neuvotteluihin, eikä ole käynnissä olevan työriidan osapuoli. Jos Journalistiliiton jäsenen työ on kuitenkin asetettu lakkoon, hän on lakossa. Tällöin Journalistiliitto maksaa jäsenelle lakkoavustusta. Lakkoavustuksen suuruus on 160 euroa arkipäivältä, mikä on sama kuin JHL:n jäsenilleen maksama avustus.

Kunta-alan lakkoon osallistuu Journalistiliiton arvion mukaan joitain kymmeniä liiton jäseniä.

Lähde: Journalistiliitto