Liitto

Journalistiliiton valtuusto suhtautui kriittisesti suoriin kokouslähetyksiin, striimiä aiotaan silti kokeilla

Journalistiliitto alkaa valmistella valtuustonsa kokousten avaamista niin, että liiton jäsenet voisivat seurata niitä sekä suorana lähetyksenä että tallenteena kokouksen jälkeen. Liitto tiedotti asiasta tänään.

Striimauskokeilu koskisi ainakin aluksi vain tiettyjä kokouksen osia, kuten kyselytuntia tai muita jäseniä mahdollisesti kiinnostavia keskusteluja. Näin siksi, että Journalistiliiton hallituksen mukaan kokouksessa on voitava käydä jatkossakin myös täysin luottamuksellista keskustelua.

Journalistiliiton valtuusto keskusteli asiasta 3. joulukuuta Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistyksen aloitteesta. PKJY esitti, että liiton valtuuston kokoukset voitaisiin avata jäsenille niin, että nämä voisivat seurata niitä etäyhteydellä. Aloitettaan yhdistys perusteli sillä, että jäsenten on tärkeä tietää, mitä heidän valitsemansa valtuutetut kokouksissa tekevät ja mitkä asiat valtuustoa puhuttavat.

Aloitteessa korostettiin, että kokouksessa on voitava käydä myös luottamuksellista keskustelua, jota ei striimata. Aloitteen esitelleen valtuutettu Pasi Huttusen (PKJY) mukaan lähtökohta tulisi kuitenkin olla se, että kaikki sisältö on jäsenille julkista, ellei sitä ole syytä erikseen salata.

 

Liiton valtuusto suhtautui käymässään keskustelussa kokousten striimaamiseen hyvin kriittisesti. Valtuutetut kantoivat huolta muun muassa siitä, että kokouksen luonne muuttuu ja että luottamuksellisten asioiden käsittely siirtyy valtuustosta epävirallisiin tilaisuuksiin. Kokouksissa käsitellään muun muassa työmarkkinakysymyksiä ja valtuusto tekee esimerkiksi päätöksen lakkovaroituksen antamisesta.

Toisaalta pelättiin, että kokousten julkisuus vaikuttaisi harkitsevimpien puhujien halukkuuteen pitää puheenvuoroja, toisaalta taas, että kokouksessa alettaisiin esiintyä ulkopuoliselle yleisölle. Osa valtuutetuista pohti myös, voiko valtuuston tallenteita käyttää jollain tapaa väärin tai editoida harhaanjohtavasti.

Valtuutetut epäilivät lisäksi, ettei jäseniä kiinnosta valtuuston kokous, se voisi olla yleisölle tylsä ja että yksittäisen, lyhyen pätkän seuraaminen antaisi kokouksesta väärän kuvan.

Kaikki valtuutetut kuitenkin korostivat pitävänsä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sinänsä tärkeänä. Hallituksen esitys striimauskokeilusta hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston kokoukset ovat nytkin Journalistiliiton jäsenistölle avoimia ja niiden kokousten pöytäkirjat julkisia. Niitä ei kuitenkaan julkaista missään, vaan ne ovat olleet toimistolla nähtävissä. Lisäksi aineistoja on ollut mahdollista pyytää toimistolta sähköisenä.

Ruotsin journalistiliitto striimaa valtuustoa vastaavan kokouksensa. Suorana voi seurata muun muassa lukuisten kunnanvaltuustojen kokouksia ja eduskunnan täysistuntoja.

Striimauskokeilu käynnistyy aikaisintaan ensi keväänä, jolloin järjestetään Journalistiliiton valtuuston kevätkokous.

Nyt käynnissä oleva Journalistiliiton valtuuston syyskokous jatkuu vielä huomenna perjantaina 4. joulukuuta.