Liitto

Miksi ammattiyhdistysliike on tärkeä juuri nyt? Journalistiliiton valtuusto koolla, valtuutetut vastaavat

Sylvia Bjon. Kuva: Heli Saarela

Sylvia Bjon, valtuuston jäsen, HSJ/Hufvudstadsbladet

”Koronakriisissä työntekijöiden turvan tarve on korostunut. Työntekijöiden asema ei enää välttämättä ole kokoaikatyö, kokonaan työtön tai täysin lomautettu. Tilanne tuo esiin muutostarpeita ja heikkouksia esimerkiksi työttömyysturvassa ja kertoo liiton aktiiveille siitä, mitä pitää vielä parantaa.

Työnantajat ja elinkeinoelämä katsovat työelämää omista lähtökohdistaan ja ovat nostamassa keskusteluun sopimusjärjestelmän perusasioita – mistä voi sopia ja kenen kanssa. Tässä keskustelussa ay-liikkeellä on tärkeä rooli.”

Jaakko Kankaanpää. Kuva: Heli Saarela

Jaakko Kankaanpää, valtuuston jäsen, SFJ/freelancer, Turku

”Me freelancerit kamppailemme jatkuvasti siitä, että asioihimme saataisiin kollektiivinen sopimisoikeus, että meillä olisi oikeus yhdistyä ajamaan asioitamme. Nyt se ei ole mahdollista EU-kilpailuoikeuden ahtaan tulkinnan takia. Ay-liike on yksi väylä vaikuttaa tähän.

Nyt jokainen freelancer sopii asioistaan yksin työnantajien kanssa neuvotellen. Silloin yksilön neuvotteluasema on erittäin epäsymmetrinen.”

Sandra Korhonen. Kuva: Heli Saarela

Sandra Korhonen, KSJ, opiskelijaedustaja/Jyväskylän yliopisto

“Ay-liikkeen pitää olla tärkeä opiskelijoille, jotta myös tulevaisuudessa on jotain, johon voi tukeutua ja joka tuo turvaa. Opintojen alusta saakka olemme kuulleet, että media-ala ei ole hirveän vakaa. Ay-liikkeestä saa tukea uskolle, että alanvalinta on ihan järkevä. Olen hakeutunut alalle sen vuoksi, että minua kiinnostaa vähän kaikki, ja haluan kertoa muillekin asioista, jotka voivat olla tärkeitä.”

Hanna  Raijas-Turva. Kuva: Heli Saarela

Hanna Raijas-Turva, valtuuston jäsen, HSJ/HUS Viestintä

”Sukupolveni edustajat tietävät, mikä ay-liikkeen tausta on ja mitä se on saanut aikaan. Nykyään kuulee paljon Loimaan kassa -puhetta – jos jäät työttömäksi, saat pelkkään kassaan kuulumalla ansiosidonnaista. Itselleni Journalistiliitto on ollut tärkeä ammatillisen identiteetin kannattelija ja tukija.

Olen tehnyt pitkän uran kuvajournalismissa ja nyt teen viestintää. Olen silti pysynyt Journalistiliitossa, koska muut järjestöt eivät tuo samalla tavalla esiin journalismipuolta. Pidän Journalistiliittoa kotipesänä. Odotan mielenkiinnolla, miten liitto kirii viestijöiden huomioimisessa.”

Sanna Väre. Kuva: Heli Saarela

Sanna Väre, valtuuston jäsen, RTTL /Yleisradio

”Ay-liike on tärkeä nyt samasta syystä kuin aina muulloinkin: se ajaa yhteisiä asioita ja valvoo etuja jäsenistön puolesta.

Oman ammattikuntani eli av-kääntäjien puolesta on hienoa, että työsuhteiselle työlle on nyt työehtosopimus, jota ei aiemmin ollut. Sen myötä alan työsuhteiselle työlle on olemassa pelisäännöt. Vaikka suuri osa av-kääntäjistä työskentelee yksinyrittäjinä, sopimus auttaa ajan myötä parantamaan heidänkin työehtojaan.

Korona-aika on lisännyt työsuhteisten ja yksinyrittäjien eriarvoisuutta. Ay-liikkellä on suuri rooli heikoimmassa asemassa olevien aseman parantamisessa ja heidän saamisessaan jonkinlaisten työehtojen piiriin.”

Petro Salonen. Kuva: Heli Saarela

Petro Salonen, valtuuston varajäsen, HSJ/Iltalehti

”Vallitseva tilanne aiheuttaa toimituksissa ja mediakentällä sopeutustoimia, koska mainosrahoitteiselle medialle ei tule rahaa sisään normaalisti. Vaikeuksissa ja sopeutustoimien edessä ei ole vain tietty mediatalo, vaan kyse on koko kaupallisesta mediakentästä, mahdollisesti myös Ylestä. Tässä tilanteessa ay-toiminta on entistäkin tärkeämpää.

Ay-liikkeen rooli on tarkistaa, että mahdolliset nopealla aikataululla tapahtuvat lomautukset ja irtisanomiset tapahtuvat kaikkien kannalta oikeudenmukaisesti. On varmistettava, ettei työehtosopimuksissa tai työehtolainsäädännössä ole porsaanreikiä, joita joku voisi uudessa ja odottamattomassa tilanteessa hyödyntää tai joiden vuoksi ihmiset jäisivät tyhjän päälle.”

Journalistiliiton valtuusto kokoontuu Helsingissä 28. – 29. syyskuuta livenä ja etänä. Kokous on valtuuston kevätkokous, joka siirtyi toukokuulta syksyyn koronavirusepidemian takia. 

Lue lisää:
Kevät syyskuussa – Journalistiliiton valtuusto kokoontuu koronan siirtämään kokoukseensa livenä ja etänä