Rahanpesulaki avaa pääsyä yritysten omistajatietoihin – Suomi jää silti avoimuudessa monista EU-maista

EU-maissa on otettu käyttöön niin kutsuttuja edunsaajien rekistereitä. Niihin ilmoitetaan yhtiöiden todellisia omistajia eli edunsaajia. Suomessa rekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Kuva: Heli Saarela

Uusi rahanpesulaki on avaamassa toimittajille rajatun pääsyn osakeyhtiöiden ja osuuskuntien omistajatietoihin

EU-maissa on otettu käyttöön edunsaajien rekistereitä. Niihin ilmoitetaan yhtiöiden todellisia omistajia eli edunsaajia. Tietojen avulla halutaan kitkeä esimerkiksi rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

Suomessa rekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus eli PRH.

Edunsaajien rekisteriin on pääsy rahanpesua tutkivilla ja ehkäisevillä tahoilla. PRH:n pääjohtajan Antti Riivarin mukaan myös toimittajat voidaan katsoa kuuluvan tähän ryhmään.

Käytännössä lupa rekisteritietoihin voidaan antaa, mikäli toimittaja perustelee valmistelevansa juttua, joka liittyy rahanpesun selvittelyyn tai ehkäisyyn.

Edunsaajilla tarkoitetaan laissa henkilöä, joka suoraan tai välillisesti omistaa yhtiöstä yli 25 prosenttia tai käyttää yli 25 prosentin äänivaltaa.

Rekisteristä ei siis muodostu kattavaa tietokantaa yhtiöiden osakkeenomistajista. Siihen ei myöskään kerätä tietoja pörssiyhtiöistä.

Edunsaajien ilmoitusvelvollisuus koskee noin 300 000 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa.

 

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiöiden omistajatiedot ovat Suomessa julkisia.

Tietoja ei kuitenkaan ole tähän mennessä kerätty erilliseen tietokantaan. Osakeyhtiöiden omistajilla ei ole myöskään velvollisuutta toimittaa ajantasaisia osakasluetteloita PRH:lle.

Tämä vaikeuttaa ja hidastaa yhtiöiden omistajien selvittelyä.

Suomessa tilanne omistajatietojen julkisuuden osalta on selvästi heikompi kuin monessa muussa Euroopan maassa.

Esimerkiksi Britanniassa paikallinen kaupparekisteri julkaisee verkkosivuillaan ilmaiseksi yhtiöiden tilinpäätökset, osakkaat ja vastuuhenkilöt.

 

Edunsaajien rekisterin osalta Suomessa on päädytty vain osittain julkiseen malliin. Toimittajat voivat PRH:n linjauksen perusteella saada rekisteriin rajatun pääsyn.

Muissa EU-maissa on päädytty selvästi avoimempiin ratkaisuihin.

Esimerkiksi veroparatiisina pidetyssä Luxemburgissa omistajatiedot muuttuvat kaikille avoimeksi.

PRH:n pääjohtajan Antti Riivarin mukaan lain tarkoituksena ei ole, että  ”edunsaajarekisteriin kerätään omistustietoja julkisuuden lisäämiseksi sinänsä”.

Rekisteriin on ilmoitettava tiedot viimeistään heinäkuun alkuun vuonna 2020 mennessä.