Vasemmistoliitolle vaalivoiton myötä lisää rahaa – puolueen lehdessä silti yt:t

Kansan Uutisilla oli 1980-luvun alussa noin 57 000 tilaajaa. Silloin sanomalehti ilmestyi joka päivä. Tänä päivänä KU ilmestyy verkkolehtenä vuoden jokaisena päivänä sekä painettuna viikkolehtenä. Lehden tilaajamäärä on ollut 5 000 molemmin puolin. Kävijämäärät verkkolehdessä vaihtelevat 140 000 – 230 000 per kuukausi. Kuva: Heli Saarela

Heikko talous kuristaa perinteikkään, vuodesta 1957 ilmestyneen Kansan Uutisten arkea. Uusia tilaajia on entistä vaikeampi haalia ja nykyistenkin median käyttö muuttuu. Lehti aloitti 22.8 yhteistoimintaneuvottelut, jotka on tarkoitus päättää 25.9. mennessä. Yt-neuvottelut koskevat 12 työntekijää.

Kesken neuvottelujen tavoitettu päätoimittaja-toimitusjohtaja Sirpa Puhakka kertoo, että puolueen maksama tuki säilyy ensi vuonna samalla tasolla kuin tänäkin vuonna.

”Kansan Uutiset sai edellisellä vaalikaudella puolueelta tukea 388 000 euroa vuodessa”, Puhakka kertoo Journalistille.

Päätoimittaja Puhakan mukaan yhteistoimintaneuvottelut on käytävä, koska lehden tulokehitys tilaus- ja ilmoitusmarkkinoilla ei vastaa kulujen nousua: 

Kansan Uutiset kilpailee lukijoiden ajasta, kuten muutkin mediat. Lehden tilaukset eivät ole kasvaneet odotetusti. Jatkossa panostamme paperilehden lisäksi myös verkkolehden ansaintalogiikan kehittämiseen.”

Vasemmistoliiton puoluetuki nousi kevään vaalivoiton myötä. Lisäraha ei kuitenkaan välttämättä koidu puolueen äänenkannattajan hyödyksi. Puoluelehdille maksettiin vuoteen 2008 saakka omaa lehdistötukea. Sen jälkeen lehdistötuki sisällytettiin yleiseen puoluetukeen, minkä jälkeen sitä on voinut käyttää ”tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen”. Puolueet siis saivat luvan itse päättää, minkä osan saamastaan valtiontuesta ne käyttävät lehtiinsä ja minkä viestintään. Journalisti kirjoitti aiheesta toukokuussa.

Puoluesihteeri Joonas Leppänen painottaa Journalistille, että vasemmistoliitto hakee ratkaisua yhdessä Kansan Uutisten kanssa. Tilanne on haastava varsinkin puoluelehdille, joilla on oma melko tarkkaan rajattu kohderyhmä, mutta samalla samat muuttuvat lukijatottumukset haasteena kuin kaikilla muillakin medioilla.

Kansan Uutisia arvostetaan vasemmistoliitossa. Lehti on meille mahtava kanava nostaa laajemmin esiin aiheita, joille ehkä muuten ei löydy foorumia. Aivan varmasti tuemme jatkossakin KU:ta. Summa tarkentuu kun tiedämme, mihin suuntaan lehteä on tarkoitus kehittää.”

TAUSTA

  • Kansan Uutiset on vasemmistoliiton äänenkannattaja. KU ilmestyy viikkolehtenä sekä verkossa.
  • Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 22.8 ja ne loppuvat 25.9. Lue lehden oma uutinen tästä.
  • Yt-neuvottelut koskevat 12 työntekijää, joista kymmenen on toimituksessa ja kaksi hallinnossa ja myynnissä.