Liitto

Journalistiliitolle ja Pirkanmaan Journalisteille sakot Aamulehden ulosmarssista

Journalistiliitto sai välimiesoikeudessa 10. joulukuuta 2 500 euron sakot työrauhaan kohdistuvan valvontavelvollisuuden rikkomisesta.

Pirkanmaan Journalistit sai 1 000 euron sakon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Sakot liittyvät Aamulehden toimituksen ulosmarssiin, joka oli mielenilmaus työnantajan 29. marraskuuta ilmoittamia henkilöstövähennyksiä vastaan.

Aamulehti ilmoitti vähentävänsä toimituksesta yksitoista työntekijää yt-neuvottelujen seurauksena. Ulosmarssi alkoi puolen päivän jälkeen ja kesti seuraavaan aamuun.

Sakot maksetaan hyvityssakkona media-alan työnantajajärjestölle Medialiitolle.

Lisäksi Journalistiliitto ja Pirkanmaan Journalistit velvoitettiin korvaamaan yhteisvastuullisesti Medialiiton oikeudenkäyntikulut ja välimiesoikeuden palkkiot, yhteensä 3 300 euroa.

Lehdistön työehtosopimuksen mukaan kaikki työtaistelutoimenpiteet ovat kiellettyjä. Sopimuksen solmineet liitot ovat velvollisia valvomaan, että niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät välttävät työtaistelutoimenpiteitä.

Sopimuksen mukaan liitot ovat vastuussa työtaistelutoimenpiteistä, vaikka ne eivät olisi laiminlyöneet työrauhaan kohdistuvaa valvontavelvollisuuttaan. Journalistiliitto katsoi tehneensä kaiken voitavansa työtaistelun estämiseksi.

Välimiesoikeus on tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen, yksityinen tapa riitojen ratkaisemiseksi.

Lue lisää:
Aamulehden toimitus marssi ulos mielenilmauksena väenvähennyksille
Aamulehden toimitukseen yt-neuvottelut