SPT:s genmäle

Att branschtidningen Journalisten väljer att ingående granska nyhetsbyrån SPT:s första år är välkommet och bra.

Nyhetsbyrån SPT tål vilken granskning som helst, även den som Journalisten gjort.

När den massiva granskningen inte lyckats hitta något graverande vill Journalisten tydligen ändå förmedla känslan av nåt suspekt genom en ytterst spretig och subjektiv kolumn. En kolumn som tar fasta på anonyma uttalanden om en del personers påstådda personlighetsdrag och citat ryckta ur sin kontext. Det är beklagligt, och därför vill vi i SPT:s styrelse påtala några av påhoppen i Lina Laurents kolumn:

Minoritetsstödet på 400 000 euro ansökte SPT om och beviljades enligt gällande regler. Om Lina Laurent vill ha sagt att stödet har delats ut på felaktiga grunder behöver hon lägga fram fakta.

Gällande frågan om ett eventuellt jävskap är det naturligtvis fritt fram att problematisera det, vilket gjordes redan tidigare i Journalisten (11/2018). Trots en ny rond och ytterligare en artikeln i ämnet vägrar Laurent tro på vad professorn i nordisk rätt säger: “det är korrekt att äktenskap i sig inte automatiskt innebär att det uppstår en jävsproblematik i någon högre grad än vad god vänskap eller öppet fiendeskap gör det”.

Ett annat exempel: “De flesta som varit med om att planera SPT har en årslön på minst 70 000 euro”, skriver Laurent. 

Ingen styrelsemedlem kompenseras ekonomisk för sitt engagemang i SPT, förutom styrelseordförande som får ett arvode om 300 euro per månad, minus skatt. 

Att kolumnen även kritiserar styrelseordförande för hans försök att föra fram nyhetsbyråns sysselsättande effekt inom mediebranschen känns också mycket märkligt, inte minst när vi talar om ett forum för Journalistförbundets medlemmar.

På byrån jobbar proffsiga journalister och fler rekryteras som bäst.

Byrån byggdes upp på rekordfart av en journalistiskt kunnig och nytänkande chefredaktör och leds numera av en journalistiskt och ekonomiskt kunnig vd vars huvuduppdrag är att säkra ekonomin och se till att kunderna är nöjda.

Vi är fullt medvetna om att det finns mycket att påtala och problematisera i SPT:s verksamhet, som att byrån fortfarande är i en uppstartsfas med allt vad det innebär, liksom hur det som sker i Svenskfinland också ska kunna kanaliseras till finskspråkiga mediekonsumenter som det naturligt gjorde genom FNB till STT.

Vi är stolta över att ha grundat en svenskspråkig nyhetsbyrå i Finland – den är unik i sitt slag – och vi är övertygade om att den har en god potential att växa och dra till sig fler kunder. Vd och hela nyhetsbyråns personal har styrelsens fulla stöd i denna spännande resa framåt.  

SPT:s styrelse:
Patrik Stenvall (ordförande)
Niklas Nyberg
cleardot.gifSusanna Landor

Anna Hellerstedt
Stefan Holmström

Lue lisää aiheista: