Lappeenranta venkoilee freetoimittajan pääsystä taustatilaisuuteen

Freelancetoimittaja Outi Salovaara haluaisi päästä kotikaupunkinsa Lappeenrannan järjestämiin toimittajatilaisuuksiin, mutta kaupunki on linjannut, että vain mediatalojen edustajat kutsutaan. Kuva: Heli Saarela

Lappeenrannan kaupunki empii freelancertoimittaja Outi Salovaaran kutsumista mediabrunssilleen. Kaupunki järjestää toimittajille suunnatun taustatilaisuuden noin neljä kertaa vuodessa. Brunssilla kaupunki kertoo taustatietoa tulevista asioistaan. 

Lappeenrannassa asuva, pitkään kaupungin asioista säännöllisesti kirjoittanut toimittaja Salovaara ihmettelee, miksi hän ei saa kutsua tilaisuuksiin, vaikka kirjoittaa Lappeenrantaa koskevista asioista säännöllisesti. 

”Olen saanut kaupungin tiedotteet, mutta sattumalta taustatilaisuus tuli ilmi keskustelussa kollegan kanssa. Aloin ihmetellä, miksi minua ei ole kutsuttu tilaisuuksiin”, Salovaara sanoo. 

Salovaara sai vuonna 2009 hän sai Lumilapio-palkinnon uutisestaan, joka paljasti Lappeenrannan kaupungin sijoittaneen verorahoja lentokenttäyhtiölleen Fly Lappeenrannalle.

”Kuvittelisi, että kaupunki olisi iloinen, että joku toimittaja on kiinnostunut heidän tilaisuudestaan. Totta kai sitä miettii, mikä voi olla syy siihen, ettei minua ole kutsuttu”, Salovaara toteaa. 

Asian tultua ilmi Journalistiliiton lakimies Tytti Oras lähetti Lappeenrannan kaupungille sähköpostin, jossa huomautti, ettei Salovaaran kutsumatta jättämiselle ole ymmärrettävää perustetta.

”Kaupungin perustelut eivät vaikuta tasapuolisuuden periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisilta”, Oras huomauttaa.

Lappeenrannan kaupunki on tähän asti kutsunut vain mediayhtiöiden toimittajat.
 

Lappeenrannan viestintäjohtaja Alina Kujansivu, miksi freelancetoimittaja ei pääse mediabrunssille?

”Mediabrunssilla harvemmin kerrotaan uutisia, siellä kerrotaan taustatietoa tulossa olevista asioista. Sitä kautta käydään keskustelua paikallisen median kanssa. Linjauksemme on ollut, että sinne on kutsuttu paikallisesti toimivat mediat ja tiedotusvälineet.” 

Jos tilaisuuteen ei kutsuta freelancereita, eikö se haittaa heidän elinkeinovapauttaan?

”Emme ole kartoittaneet, onko täällä freelancereita. Asia ei ole tullut aiemmin esille. Usein asioista, joita käsitellään mediabrunsseilla, tiedotetaan samanaikaisesti tiedotteella. Tiedote menee kaikille halukkaille. Kun saimme tästä asiasta nyt palautetta, totta kai harkitsemme asiaa uudelleen. Meidän pitäisi kartoittaa, että ketä freelancereita Lappeenrannassa toimii, jotta emme kohtelisi heitä taas eri tavalla. Itse en tunne tätä kenttää niin hyvin freelancereiden osalta.”

Jos mediabrunsseilla jaetaan toimittajille taustatietoa tiedotettavista asioista, eikö se aseta toimittajia eriarvoiseen asemaan?

”Tämä on teidän näkemys asiasta. Emme ole kokeneet, että tämä asettaa toimittajia eriarvoiseen asemaan.”

Outi Salovaara on kirjoittanut Lappeenrannasta kriittisesti. Onko tämä syy siihen, miksi häntä ei kutsuttu mediabrunsseille?

”Ei tietenkään ole, tässä ei ole kyse henkilösidonnaisesta rajauksesta. Voimme nyt miettiä, onko tarvetta laittaa laajempaa kutsua näihin tilaisuuksiin, jos kysyntää sille on.”

Oikeusasiamies linjasi 2016, että valtionvarainministeriö ei saanut rajata freelancertoimittaja Jari Hanskaa pois taustatilaisuudestaan. Koetteko, että päätös koskee teitä?

”En koe, että koskee tätä tilannetta, tosin en tunne kyseistä tapausta kovin hyvin, että osaisin verrata niitä.”