JSN ottaa kantaa verkkosisältöjen jälkikäteiseen muokkaamiseen

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut lausuman verkossa julkaistujen sisältöjen jälkikäteiseen poistamisen tai muokkaamisen periaatteista. Neuvosto hyväksyi lausuman 7. maaliskuuta pitämässään kokouksessa.

JSN:n tiedotteen mukaan julkaistujen juttujen tai kuvien poistaminen sisältyy journalistiseen päätösvaltaan ja poistaminen on perusteltua vain erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa, jos verkosta löydettävä vanha journalistinen sisältö aiheuttaa kohtuuttomiksi katsottavia seuraamuksia yksityishenkilöille.

Tällaisia seurauksia voi aiheuttaa esimerkiksi se, jos jutun julkaisun jälkeen tilanne on olennaisesti muuttunut tai tiedotusvälineen tietoon on tullut ratkaisevaa uutta tietoa ja juttu antaa henkilöstä virheellisen kuvan selvästi vahingollisella tavalla.

Kyse voi olla esimerkiksi henkilön terveydentilaan tai lasten asemaan liittyvista seikoista, nuoruudessa tehdyistä rikoksista tai muista virheistä, joiden esille nousemista päätoimittaja ei enää pidä perusteltuna. Harvinaisissa tapauksissa verkossa julkaistu tieto voi vaarantaa henkilön turvallisuuden.

Lausumassa muistutetaan että henkilön elämäntilanteen muutos esimerkiksi työ- tai luottamustehtävien, perhesuhteiden tai puoluekannan osalta ei ole peruste jutun poistamiselle tai jälkikäteiselle muokkaamiselle.

”Historiaa ei lähtökohtaisesti pidä hävittää esimerkiksi sen osalta, millaisissa tehtävissä henkilöt ovat aiemmin toimineet tai millaisia poliittisia tai muita mielipiteitä he ovat esittäneet”, lausumassa todetaan.

JSN linjaa, että vaikka sisältöjä poistettaisiin verkosta, ne olisi syytä säilyttää koskemattomana jossakin.
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ihmisellä on oikeus tulla tulla unohdetuksi. Tämä asetus ei kuitenkaan koske tiedotusvälineissä julkaistua sisältöä. Neuvosto muistuttaa, että päätoimittajat voivat halutessaan ohjata sisältöjen poistopyyntöjen esittäjiä kääntymään hakukoneiden puoleen.

JSN katsoo, että poistamispyyntö voi olla tulkittavissa tiedonvälitykseen kohdistuvaksi vaikutusyritykseksi ja siihen suostuminen voi olla toimituksellisen päätösvallan luovuttamista.

”Tämän vuoksi päätoimittajalla tulee aina olla painavat ja journalistisesti kestävät perusteet poistamispyyntöön suostumiselle ja asiasta voi päättää vain päätoimittaja.”

Tiedotusvälineellä ei ole velvollisuutta suostua Journalistin ohjeita noudattavien sisältöjen poistamiseen, eikä JSN voi edellyttää niiden poistamista.

Lausumassa muistututetaan huolellisesta harkinnasta nimien ja muiden tunnistamiseen johtavien tietojen julkaisemisessa, jos henkilö joutuu erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi tai juttu käsittelee yksityiselämää.

Neuvosto suosittelee erityisen perusteellista harkintaa, kun julkaistaan verkossa nimiä tai muita tunnistetietoja.

”Tämä on syytä huomioida erityisesti lasten ja nuorten tunnistetietojen julkaisemisessa silloin, kun juttu käsittelee heidän yksityiselämäänsä tavalla, josta voi olla myöhemmin kohtuuttomia seurauksia.”

Lue lausuma verkkosisältöjen poistamisen periaatteista JSN:n verkkosivuilta.