Påtryckning en del av jobbet

Utomstående påtryckningar är en del av journalisternas vardag. Det framkommer i en undersökning som gjorts av tidningen Journalisten, Tammerfors universitet och Föreningen för grävande journalistik. Nästan 900 personer deltog i undersökningen vars syfte var att utreda finländska journalisters erfarenheter av yttre påtryckning och påverkan.

Över 60 procent av de svarande har upplevt ogrundade krav på att citat eller annat innehåll ska ändras i efterhand. Nästan 50 procent hade tagit emot journalistiskt ogrundade krav på att en text eller ett inslag inte alls ska publiceras. Ett allmänt påverkningssätt är också att den intervjuade kräver att få granska hela artikeln eller inslaget på förhand – med hot om att inte ge någon intervju alls om kravet inte möts.

 

Undersökningen genomfördes av forskaren Ilmari Hiltunen som arbetar med sin doktorsavhandling vid Tammerfors universitet. Han säger att det blivit allmän praxis att låta den intervjuade granska texten eller inslaget på förhand.

”Motiveringen är att man genom förfarandet kan rätta till eventuella fel innan publiceringen. Men samtidigt öppnar man en dörr för yttre påverkan. Den intervjuade får också en felaktig uppfattning om att hen har rätt att påverka det journalistiska innehållet”, säger Hiltunen.

Han påminner om att journalisten ensam har ansvar för innehållet i artikeln eller inslaget.

En tredjedel, 33 procent, av de svarande bedömer att särskilt annonsörer och samarbetspartners kan påverka innehållet i medierna. Hiltunen tycker siffran är hög.

”De som gör journalistik tror inte att medier kan motstå ekonomiska påtryckningar. Av de svarande som jobbade på lokaltidningar var andelen ännu högre, 42 procent.”

 

Nyckeltal

Hur ofta har du upplevt fysisk påtryckning?
(Till exempel att någon följt efter dig, observerat dig eller förhindrat dig från att ta dig från en plats till en annan.)

 • Aldrig: 90%
 • En gång per år eller mer sällan: 8 %
 • En gång per 6 månader eller oftare: 2 %

 

Hur ofta har du upplevt verbal påtryckning?
(Till exempel hot om att kontakta din förman, hot mot dig eller dina familjemedlemmar.)

 • Aldrig: 73 %
 • En gång per år eller mer sällan: 17 %
 • En gång per 6 månader eller oftare: 8 %
 • Kan ej svara: 2 %

 

Hur ofta har du upplevt ekonomisk påtryckning?
(Till exempel hot om att förlora annonsörer eller samarbetspartners.)

 • Aldrig: 70 %
 • En gång per år eller mer sällan: 16 %
 • En gång per 6 månader eller oftare: 10 %
 • Kan ej svara: 4 %

 

Hur ofta har du upplevt institutionell påtryckning?
(Till exempel hot om rättsliga åtgärder eller anmälan till Opinionsnämnden för massmedier)

 • Aldrig: 69 %
 • En gång per år eller mer sällan: 25 %
 • En gång per 6 månader eller oftare: 6 %

 

Hur ofta har du upplevt att någon försvårat inhämtande av information?
(
Till exempel krävt att frågor ska skickas på förhand, att pr-människa närvarande vid intervjun, uteslutning av vissa intervjufrågor m.m.)

 • Aldrig: 47 %
 • En gång per år eller mer sällan: 28%
 • En gång per 6 månader eller oftare: 21 %
 • Kan ej svara: 4 %

 

Hur ofta har du upplevt påtryckning för förhandsgranskning?
(Till exempel journalistiskt ogrundade krav på att ändra citat i efterhand.)

 • Aldrig: 42 %
 • En gång per år eller mer sällan: 30%
 • En gång per 6 månader eller oftare: 26 %
 • Kan ej svara: 2 %

 

Så här gjordes undersökningen

 • Forskaren Ilmari Hiltunen vid Tammerfors universitet gjorde undersökningen om yttre påtryckning mot journalister i mars 2017.
 • En enkät skickades till 8 271 personer: medlemmar i Journalistförbundet, chefredaktörernas förening, lokaltidningarnas chefredaktörer och tidskrifternas chefredaktörer.
 • 875 personer svarade på enkäten. Svarsprocenten var 10,6.
 • Av de svarande jobbade 64 procent som redaktörer, 19 som förmän, 10 som chefredaktörer. 83 procent var anställda.

 

Citat ur de öppna svaren

”Den lokala idrottsföreningen ser tidningen som en förlängning av sin marknadsföringsavdelning.”

”Ibland känns det som om vi journalister ses som kundbetjänare som ska uppfylla de intervjuades önskemål.”

”I båda lägren hatar man medierna, men av olika orsaker. MV-gänget tycker att vi är toleranta blomsterhattar, det andra gänget anser att vi är eländiga rasister.”

”Miljöorganisationer, stora industriföretag och stora statsägda företag är allra jobbigast. Alltså de som har resurser att försöka upprätthålla en viss bild av sig själva i medierna.” 

Texten är ett sammandrag av Journalistens finska artikelhelhet om påtryckning: Painostuksen monet muodot, Paikallista painostusta och Pulaan aiheesta kuin aiheesta.

Översättning: Lina Laurent


Läs mera (på finska)

Lue lisää aiheista: