Työryhmä ehdottaa 24 miljoonaa kaupalliseen tv-uutistoimintaan

Kaupallisen television uutistoiminnan rahoitusta ja tulevaisuutta arvoinut työryhmä ehdottaa, että valtio tukisi kaupallista tv-uutistoimintaa kolmivuotisella tukiohjelmalla, noin kahdeksalla miljoonalla eurolla vuodessa. Yhteensä kaupallisille tv-uutisille on siis tarjolla 24 miljoonan euron potti.

Kansanedustaja Harry Harkimon (kok.) johtama työryhmä antoi Moniarvoinen uutistoiminta vaatii tekojaraporttinsa aiheesta liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.) tänään keskiviikkona.

Raportissaan työryhmä ehdottaa kolmivuotiselle tukiohjelmalle kahta eri mallia. Tukea voitaisiin antaa joko projektikohtaisesti uutis- ja ajankohtaistoiminnan kehittämiseen tai sitten sisällöntuotannon kustannuksia vastaan tietty prosenttiosuus.

Valtion budjetissa ei ole tällä hetkellä määrärahaa kaupallisen tv-uutistoiminnan tukemiseen. Tuki vaatii toteutuakseen siis vielä poliittisen päätöksen.

Journalistiliitto on nähnyt jonkinlaisen tuen tarpeellisena moniäänisyyden turvaamiseksi. Liiton lausunnossa työryhmälle korostettiin, että rahan käyttöön olisi liitettävä edellytykseksi reilu työnantajuus.

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen mukaan liiton perusviestit on otettu työryhmässä hyvin vastaan.

“Viestimme moniäänisyyden turvaamisesta on noteerattu raportissa vahvasti, ja myös liiton huoli kaupallisen tv-uutistoiminnan vähenemisestä on huomioitu”, Savolainen sanoi Journalistiliiton tiedotteessa.

Harkimon työryhmän ehdottamaa tukea voisivat saada kanavat, joilla on yleisen edun kanavan ohjelmistotoimilupa. Uutis- ja ajankohtaissisältöjen tulee olla tuensaajan itsensä tuottamaa tai tilaamaa, suomen- tai ruotsinkielistä alkuperäistä toimituksellista materiaalia. Toimijan tulee myös olla sijoittautunut Suomeen.

Poliittisen värittymisen välttämiseksi tuen myöntämisen apuna käytettäisiin asiantuntijalautakuntaa.

Vuoden 2017 alussa myönnetyissä ohjelmistotoimiluvista yksikään ei ollut yleisen edun kanavan toimilupa, koska hakemuksia sellaiselle ei tullut.

Tällä hetkellä tv-uutisia esitetään MTV3:lla ja Nelosella. Lisäksi Alfa TV lähettää myös uutis- ja ajankohtaisohjelmistoa. Työryhmä toivoo tuen kannustavan muitakin toimijoita uutistoimintaan.

Toimeksiantonsa mukaisesti ryhmä tarkasteli tukimalleja vain lineaarisen television valtakunnallisen uutistoiminnan kannalta. Vaikka raportissa myönnetään katselutottumuksien muuttuvan nopeasti, todetaan siinä nuorten ikäluokkien edelleen löytävän tiensä television uutis- ja ajankohtaisohjelmien parin.

Journalistisiin pelisääntöihin sitoutuneilla ja yhteisiä keskustelunaiheita nostavilla ohjelmilla on työryhmän mukaan edelleen paikkansa. Raportissa viitataan sirpaloituneeseen mediankäyttöön ja ”informaatiokupliin” liittyviin negatiivisiin ilmiöihin.

Raportissaan Harkimon työryhmä ehdottaa myös laajan, hyvätasoista videosisältöä tuottavan uutispalvelun perustamista.

Uusi digitaalinen uutispalvelualusta voisi tarjota palveluita paitsi maakunta- ja paikallismedioille, myös yrityksille. Lisäksi alustalle voitaisiin liittää käyttäjiltä tulevia sisältöjä.

Rahoitusta alustalle voitaisiin ohjata Tekesin jakamana median innovaatiotukena. Tuki on käytössä vuoteen 2018 saakka.

Juttua on päivitetty ke 1.3. kello 15:13 SJL:n edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen kommenteilla.