SAL:n toinen ylimääräinen kokous päättää yhdistyksen lakkauttamisesta

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton toinen ylimääräinen yleiskokous pidetään
keskiviikkona 26.10. kello 17 Koskenrannan kokoussalissa, Katariina Saksilaisen katu 9, 00560 Helsinki.

Jäsenkorttien tarkistus aloitetaan kokouspaikalla kello 16.30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 37 §:n mukaan yhdistyksen purkaminen

§ 1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
SAL:n sääntöjen mukainen ensimmäinen purkamiskokous on pidetty 21.9.2016.

§ 2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä.

Lisätietoja: SAL:n kotisivut www.sal-info.org ja asiamies Kaija Plit, kaijap@live.fi, puh. 050 439 4538.