Oikeusasiamies Hanskan tapauksesta: ministeriön toiminta epäasianmukaista

Oikeusasiamies on antanut ratkaisunsa koskien freelancetoimittaja Jari Hanskan viime syksynä jättämää kantelua valtiovarainministeriön toiminnasta. Ratkaisun mukaan ministeriö toimi epäasianmukaisesti evätessään Hanskalta pääsyn ministeriön taustatilaisuuteen.

”Pidän kantelijan pääsyn epäämistä ministeriön taustatilaisuuteen hallintolaissa säädetyn tasapuolisuuden periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen vastaisena, kun epäämisen perusteena oli käytetty pääosin vuosien takaisia ja luonteeltaan toisenlaisia tapahtumia”, toteaa oikeusasiamies 28.10.2016 antamassaan ratkaisussa.

Jari Hanska on tyytyväinen ratkaisuun.

“Valtiovarainministeriö kyseenalaisti mielestäni perusteettomasti uskottavuuteni toimittajana. Minulle on tärkeää, että oikeusaismies nyt tuomitsi leimaamiseni”, Hanska toteaa.

Hanskaa avustanut Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas on tyytyväinen myös siihen, että ratkaisu on lopullinen.

”Tämä johtaa siihen, ettei viranomainen tai virkamies voi vastaisuudessa toimia vastaavalla tavalla”, Salokangas sanoo.

Hanska pyysi vuoden takaisessa kantelussaan oikeusasiamiestä arvioimaan ministeriön menettelyn lainmukaisuutta. Kantelu sai alkunsa elokuussa 2015, kun valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Liinu Lehto vastasi Hanskan kielteisesti Hanskan pyyntöön saada haastatella kahta virkamiestä.

Lokakuussa 2015 Lehto oli myös estänyt Hanskan pääsyn hallintarekisterilain uudistamista käsittelevään taustatilaisuuteen. Syynä oli Lehdon mukaan luottamuspula. Myöhemmin valtiovarainministeriö perusteli päätöstä Twitter-viestissään sillä, että Hanska olisi aiemmin rikkonut Journalistin ohjeita.

Journalisti.fi kertoi tapauksen taustoista pidemmin vuosi sitten.