Toimittaja voitti Aviisin tes-kiistan korkeimmassa oikeudessa

Korkein oikeus on ratkaissut Tampereen ylioppilaslehti Aviisin tes-kiistan toimittajan hyväksi.

Tänään 17. maaliskuuta antamassaan päätöksessä korkein oikeus katsoo, että Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan olisi pitänyt maksaa toimittajalle lehdistön työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Päätöksellään korkein oikeus kumoaa hovioikeuden vuonna 2013 antaman tuomion. Siten oikeus velvoittaa ylioppilaskunnan maksamaan toimittajalle palkkasaatavia ja lomarahoja yhteensä yli 19 000 euroa, kuten Pirkanmaan käräjäoikeus joulukuussa 2011 tuomitsi.

”KKO:n ennakkopäätös on todella merkittävä. Linjaushan koskee ylioppilaskuntien lisäksi muitakin lehtityötä teettäviä järjestäytymättömiä työnantajia, kuten esimerkiksi viestintätoimistoja”, Journalistiliiton juristi Tytti Oras sanoo.

Aviisin entinen toimittaja haastoi vuonna 2011 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) oikeuteen, koska työnantaja ei ollut noudattanut hänen palkkauksessaan lehdistön työehtosopimusta.

Työsuhteen aikana toimittajan palkkaa ei ollut sidottu mihinkään työsopimukseen. Hänen palkkansa oli pienempi kuin lehdistön tes minimiksi vastaavista tehtävistä määrittelee.

Tamyn mielestä tessin mukaista palkkaa ei tarvinnut maksaa. Aviisi ei Tamyn mukaan ole aikakauslehti eikä yleissitovuus muutoinkaan sen mielestä ulottuisi ylioppilaskuntiin. 

Pirkanmaan käräjäoikeus päätyi joulukuussa 2011 asiassa toimittajan kannalle. Se velvoitti ylioppilaskunnan maksamaan palkkasaatavia ja lomarahoja toimittajalle yhteensä yli 19 000 euroa.

Ylioppilaskunta valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka vapautti sen korvausvelvoitteista työtuomioistuimelta pyytämäänsä lausuntoon nojaten.

Työtuomioistuin oli päätöksessään työnantajan kannalla. Sen mukaan ylioppilaskuntaa ei voitu pitää työehtosopimuksessa tarkoitettuna viestintäalan yrityksenä, jolloin toimittajan tekemä työ ei sen mielestä kuulunut lehdistön työehtosopimuksen piiriin.

Hovioikeuden tuomion jälkeen toimittaja pyysi ja sai valitusluvan korkeimpaan oikeuteen. 

Päätöksessään korkein oikeus katsoi, että Tamyn olisi pitänyt noudattaa toimittajan työsuhteessa yleissitovana lehdistön työehtosopimusta. Korkeimman oikeuden mukaan ylioppilaskunnan varsinaisella toimialalla ei ollut ratkaisevaa merkitystä. Ylioppilaskunta oli korkeimman oikeuden mukaan tosiasiassa teettänyt toimittajalla lehdistön tessissä tarkoitettua työtä. Näin oikeus päätyi tuomiossaan käräjäoikeuden kannalle.

”Oikeuden ratkaisu vastaa käsitystä, mikä Journalistiliitolla on koko ajan yleissitovuudesta ollut. Kun lehtien toimitustyötä varten on olemassa yleissitova työehtosopimus, määrittää se työn vähimmäisehdot, ellei normaalisitovaa työehtosopimusta ole”, Tytti Oras sanoo.

Journalistiliitto on lyhyessä ajassa voittanut useita työntekijän ja työnantajan välisiä oikeusriitoja.

Linkki: Korkeimman oikeuden tuomio Aviisin tes-kiistasta