Seiskalle langettava ja vakava huomautus

JSN antoi eilisessä istunnossaan Seiskalle langettavan sekä neuvoston historian toisen vakavan huomautuksen. Seiska uutisoi kuolemantapauksesta, johon jutun kirjoittamishetkellä liitttyi rikosepäily. Vaikka kyse oli (myöhemmin perättömäksi osoittautuneesta) epäilystä, Seiskan jutussa puhuttiin suorasukaisesti “taposta”. Epäilty ja hänen perheensä olivat JSN:n mukaan helposti tunnistettavissa jutusta.

“Jutussa loukattiin karkeasti uhrin lasten yksityisyydensuojaa, vaikka alaikäisiä koskevissa asioissa pitäisi noudattaa erityistä varovaisuutta”, JSN toteaa. Neuvosto piti Seiskan menettelyä törkeänä ja päätyi siksi antamaan lehdelle langettavan lisäksi vakavan huomautuksen.

Aiemmin vakava huomautus on annettu Radio Rockille viime toukokuussa. Syy oli vauvan kuolemaan liittyneen uutisen käsittely radiolähetyksessä tammikuussa 2015.

Myös Etelä-Saimaa ja Vasabladet saivat langettavat päätökset.

Vasabladet siteerasi ilman luennoitsijan lupaa tämän esitelmää elämästä mielenterveyspotilaan lapsena. JSN muistuttaa, että kaikki julkinen ei ole julkaistavissa: “Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Toimittajan olisi pitänyt varmistaa, että jutussa ei rikottu kantelijan eikä hänen läheistensä yksityisyyden suojaa.”

Etelä-Saimaan langettava tuli olennaisen asiavirheen puutteellisesta korjaamisesta.

Vapauttavan päätöksen sai muun muassa Suomen Kuvalehti, jonka murskaavan elokuva-arvion ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa, koska kritiikki tekstityyppinä “edustaa laatijansa henkilökohtaista näkemystä arvioitavana olevasta teoksesta ja sen tekijöistä.”

Vapauttavan sai myös Etelä-Suomen Sanomat. Lehden avustaja katsoi toimituksen editoineen juttuun asiavirheitä ja korjanneen nämä myöhemmin puutteellisesti ja ilman kirjoittajan vastinetta. Neuvosto otti lieventävänä seikkana huomioon sen, että lehti julkaisi jutun alkuperäisessä asussaan verkkosivuilla: “Näillä perusteilla kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon eli vastineeseen”, JSN linjaa.

 

 

 

 

Lue lisää aiheista: