Minna Helle: Työmarkkinoilla on tultava poteroista

Journalistiliiton hallituksen seminaarikokouksessa vierailleen valtakunnansovittelija Minna Helteen ratkaisu tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin on yksinkertainen. Kaivataan yhteisen tahtotilan hahmottamista ja vuoropuhelua. Näin on varsinkin murrosaloilla, joihin mediabisnes ilman muuta kuuluu.

”Maailman muuttuminen ei voi olla heijastumatta työehtosopimuksiin. Törmään valtakunnansovittelijalle tulevissa pahoissa riitakeisseissä siihen, että osapuolet ovat menossa tulevaisuutta kohti kovin erilaisilla strategioilla. Pitäisi ymmärtää, mitä toinen osapuoli ajattelee ja luoda joku yhteinen näkemys jo ennen työehtosopimusneuvottelujen alkua.”

Työmarkkinoilla on vallinnut näihin päiviin saakka hämmennys siitä, yritetäänkö Suomen kilpailukykyä korjata Juha Sipilän (kesk.) hallituksen pakkolaeilla vai sittenkin yhteiskuntasopimuksella. Haastatteluhetkellä näytti vahvasti siltä, että keskusjärjestöt pääsisivät sittenkin sopuun yhteiskuntasopimuksesta.

Helle sanoo Suomen tuudittautuneen liian pitkäksi aikaa siihen, että kansantalous lähtee nousuun maltillisten palkkaratkaisujen avulla. Toisin kuin 1990-luvun lamassa, devalvaatio ei EU-Suomessa ole ratkaisu kilpailukykyvajeeseen.

”Nyt työmarkkinaosapuolet menivät pitkäksi aikaa poteroihin hiukan reaktionakin uuteen tilanteeseen, huoleen ja epävarmuuteen”, Helle sanoo.

Ay-liikkeen syyllistämistä muutoksen jarruksi valtakunnansovittelija ei kuitenkaan allekirjoita.

”Työmarkkinaosapuoletkin ovat koittaneet riittävän kauan pelata Mustaa Pekkaa toistensa käteen, ennen kuin tilanne nyt on yhteiskuntasopimusneuvotteluissa alkanut kääntyä parempaan. Syyttelyllä ei saada mitään aikaiseksi, se on ihan selvää. Poteroihin porautumista on ollut paljon puolin ja toisin, mutta nyt onneksi ollaan tulossa niistä ulos.”

Helle korostaa moneen otteeseen, että työmarkkinajärjestelmän on nyt pakko uudistua.

”Kolmikantaisen sopimisen sääntöjä on viilattava niin että yksi osapuoli ei voi vetollaan estää lainsäädännön etenemistä. Kolmikantaa ei kannata kuitenkaan romuttaa. Järjestöjen asiantuntemus kannattaa hyödyntää, ja lisäksi näihin ratkaisuihin sitoudutaan hyvin.”

Liittokierrostakaan ei kuitenkaan pidä pitää mörkonä, Helle sanoo.

”Maailman muutos ja kiristyvä kilpailu edellyttävät alakohtaisia ratkaisuja , ketteryyttä. Mutta liittokerroksia on koordinoitava, jotta ei nähdä valtavaa määrää riitoja liittojen kesken.”

Helle aloitti uransa Journalistiliiton työehtoasiamiehenä.

”Tulin liittoon käytännössä suoraan koulun penkiltä. Olin haltioissani, sillä olin kiinnostunut nimenomaan työoikeudesta. Liiton jäsenistä on lämpimät muistot. Hyvää palautetta sai paljon ja tarvittaessa potkaistiin myös takapuoleen!”