Liitto

Arto Niemisestä YOT:n asiantuntija

Journalistiliiton entinen puheenjohtaja Arto Nieminen aloittaa Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden (YOT) asiantuntijana helmikuun alussa. Hänen tehtävänään on muun muassa ohjelmatyöntekijöiden palkkausjärjestelmän kehittämisen loppuunsaattaminen.

”Niemisen työnkuvaan sovittiin erilaisia asiantuntijaprojekteja myös Journalistiliitolle. Uskon, että järjestely hyödyttää kaikkia osapuolia”, liiton uusi puheenjohtaja Hanne Aho sanoo.

Nieminen osallistuu esimerkiksi Journalistiliiton historiatoimikunnan työhön, laatii liitolle media-alan tulevaisuusraportin ja jatkaa kuluvan toimikauden loppuun Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksessä.

Nieminen oli Journalistiliiton puheenjohtaja vuosina 2006–2014. Tätä ennen hän työskenteli Yleisradiossa muun muassa Radiouutisten politiikan toimituksessa ja Ajankohtaisen kakkosen politiikan toimittajana. Hän myös toimi jo tuolloin eri järjestö- ja luottamustehtävissä.

Journalistiliiton, YOT:n ja Niemisen välillä tehty sopimus perustuu Journalistiliiton valtuuston vuosientakaiseen periaatepäätökseen. Sen mukaan liiton entisellä puheenjohtajalla on oikeus irtisanomisajan lisäksi joko puolen vuoden tai yhden vuoden työsuhteeseen riippuen siitä, onko puheenjohtajuutta takana neljä vai kahdeksan vuotta. Sopimus raukeaa, mikäli entinen puheenjohtaja siirtyy vakituiseen työsuhteeseen muualle, jää eläkkeelle tai ryhtyy päätoimiseksi freelanceriksi.