Journalisten

Oroa dig inte, journalist, vi har nog sålt ut havet på rätt sätt

Offentlighetsprincipen är inget att ta för givet. Frågan är om den ens är en princip längre. Det finns en tendens att samhället sluter sig alltmer och leker företag.

Exemplet gäller Forststyrelsen, en statlig förvaltare som nu också är ett vinstdrivande affärsverk med uppgift att exploatera naturen.

Men dessa naturresurser är våra, alla finländares. Därför borde vi få veta hur de säljs ut. För det händer i stor skala här i Österbotten.


Forststyrelsen fick i uppdrag att förbereda för massiva havsvindsparker, bland annat 15 kilometer utanför Korsnäs. Det ordnades en internationell auktionsprocess som mest påminde om en försäljning. Man sålde rätten till ett 22 000 hektar stort havsområde 50 år framåt.

Köparen blev Vattenfall som nu ska bygga Finlands största havsvindpark med upp till 100 jättemöllor. Det blir säkert bra, svenskarna har byggt stort förr. Men något gnager då jag får veta att ett 20-tal andra bolag var med i kampen.

Varför just Vattenfall? Man kunde tro att de betalat bäst. Men Finlands-vd:n säger att det inte var så. Då fick de säkert höga poäng på miljöhänsyn och kassa, vilket behövs då möllorna ska rivas en dag.

Jag bad ut beslutsunderlaget från Forststyrelsen men fick snömos, inget av intresse. Hela processen är företagssekretess.


Jag har tidigare besvärat mig ända till Högsta förvaltningsdomstolen, för att få ut material. Men här lönar det sig inte att stånga skallen blodig. Forststyrelsens affärsverk är som vilket företag som helst och felet är lagändringen år 2016.

Juha Sipiläs regering delade upp Forststyrelsen i två och skapade ”företaget”. Man tog ett steg tillbaka vad gäller insynen, men vill vi ha det så här?

När jag inte får veta något av värde kan mutor eller annat falskspel ha funnits med i processen – jag kan i alla fall inte utesluta det.

Som journalist ska jag tydligen bara lita på att havet såldes ut rätt. Nåväl, nu har jag åtminstone larmat, både här och i andra tidningsartiklar. Nästa steg vore att lagen ändras så vi får insyn igen.

Men då måste vi nog först sjunka på Transparency Internationals lista över minst korrupta länder. För trots naturvårdsorganisationernas oro då lagen skulle ändras – de fruktade just privatiseringen av vattnen – så blev det inget större larm.

Lue lisää aiheista: