Media-ala

Joukko Seiskan työntekijöitä: Työilmapiiri toimituksessa on hyvä

Suomen Journalistiliiton ammattilehti Journalisti väittää uusimmassa numerossaan, että Seiskan toimituksessa on vakavia ongelmia. Journalistin mukaan toimituksessa ei esimerkiksi noudateta Journalistin ohjeita sekä työilmapiirin väitetään olevan huono.

Journalistin juttu on otettu toimituksessamme vastaan pääosin epäuskoisena, koska se antaa hyvin vääristyneen kuvan todellisuudesta.

Juttua varten on haastateltu myös sellaisia entisiä työntekijöitä, jotka ovat kertoneet positiivisista kokemuksistaan. Heidän mielipiteilleen jutussa ei ole annettu painoarvoa.

Toisaalta suurinta osaa toimituksen nykyisistä työntekijöistä ei ole jututettu lainkaan eikä edes pääluottamusmiestä.

Jutussa esiintyviä virheitä ei ole tarkistettu asianosaisilta, vaikka se olisi ollut varsin helppoa. Jutussa annetaan virheellinen kuva esimerkiksi henkilöstötutkimuksen tuloksesta, vaikka syksyllä 2021 julkaistu tulos oli ottanut aimo harppauksia ylöspäin.

Artikkelissa maalattiin kuvaa, jossa työntekijöiden sairauspoissaolojen määrä on suuri ja toimitus on täynnä uupuneita työntekijöitä. Luonnollisesti työnantaja ei voi kommentoida yksityiskohtaisesti tällaisia väitteitä, mutta toimituksen oman havainnon mukaan tämä väite on rajusti virheellinen.

Journalistin juttu vilisee virheitä, kuten väite erikoistoimittajien eduista. Artikkelin mukaan näille ”päätoimittajan suosikeille” napsahtaa Lapin juttumatkoja muita enemmän, eikä heitä edes deadlinet koske.

Edes se, että toimituksessa on haluttu antaa positiivista palautetta onnistuneista jutuista, ei riitä Journalistille. Sekin tapa on käännetty negatiiviseksi suosikkien suosimisjärjestelmäksi.

Yhtä lailla myös rento työilmapiiri on käännetty pelon ilmapiiriksi, jossa toimittajat pitävät yhtä, mutta pelkäävät ”johdon kostoa”. Artikkeli on täynnä vastaavanlaisia räikeitä virheitä ja väittämiä.

Seiskan toimituksessa on työntekijöitä, joilla on pitkä työsuhde Alleriin. Tämä usein indikoi jonkinlaisesta tyytyväisyydestä.

Toisaalta esimerkiksi viimeksi kuluneen vuoden aikana toimitukseen on rekrytoitu henkilöitä, joilla on varsin tuoretta kokemusta esimerkiksi iltapäivälehtien toimituksista. Näiden henkilöiden mukaan Seiskan työilmapiiri ja työskentelytavat eivät millään tavalla poikkea ko. toimituksista. Ainoa poikkeus on etätyöt, joita Seiskassa on mahdollista tehdä aiempia toimituksia enemmän.

Emme sano, että jokainen työntekijä saapuu intoa puhkuen hymyssä suin joka päivä töihin, mutta varmaan aika harva yritys sellaista voi väittää. Toimituksessamme on kuitenkin tänä päivänä mukava ilmapiiri ja Journalistin ohjeita noudatetaan hyvin tarkasti.

Seiska tekee jatkuvasti uusia lukijaennätyksiä. Mikäli Seiskaa tehtäisiin Journalistin kuvailemassa työilmapiirissä, tämän kaltainen tulos ei tuskin olisi mahdollista.

Kaikkiaan Journalistin juttu on toteutettu ala-arvoisella tyylillä.

Harvassa ammattijärjestön julkaisussa omaa jäsenistöä mustamaalataan näin törkeästi, niinpä Seiskan toimitus ihmettelee jutun julkaisun motiiveja.

Seiskan toimitus:

Arto Karjalainen, toimitussihteeri ja luottamusmies

Panu Hörkkö, erikoistoimittaja

Eetu Ampuja, erikoistoimittaja

Leena Ylimutka, erikoistoimittaja

Miika Ylä-Jussila, toimittaja

Elina Niemi, toimittaja

Sari Nurmo, toimittaja

Tanja Korpela, toimittaja

Iida Elstelä, toimittaja

Milla Leinonen, toimittaja

Anni Niittylahti, toimittaja

Henryk Björkström, toimittaja

Johanna Uuttu, kuvatoimittaja

Timo Korhonen, valokuvaaja

Teija Rantanen, graafikko

Kati Pakarinen, toimituksen assistentti

Sari Koskinen, toimituksen assistentti

Julia Aalto-Setälä, uutistuottaja

Anne Pennanen, toimituspäällikkö

Juha Nurmi, toimituspäällikkö

Raija Sailos, tuotepäällikkö

Toni Kivinen, product owner