Liitto

Työttömyysturvan suojaosa poistuu – kärsijöinä osa-aikaiset kuten kääntäjät sekä elokuva- ja tv-väki

Työttömyysturvasta poistuu huhtikuun alussa 300 euron suojaosa. Sen verran sovitellun päivärahan saaja on voinut tienata kuukaudessa ilman, että tulo vaikuttaa päivärahaan.

Kun suojaosa poistuu, osa-aikaisesti työllistyvän kaikki tulo leikkaa päivärahaa. 300 euron palkka osa-aikatyöstä laskee päivärahaa aikaisempaan verrattuna 150 euroa kuussa.

Muutos osuu kipeästi moniin Journalistiliiton jäseniin. Esimerkiksi joulukuussa noin 38 prosenttia työttömyyspäivärahan saajista sai soviteltua päivärahaa. Työttömiä oli 486 eli 6,5 prosenttia liiton jäsenistä.

Osa-aikaisesti työllistyvä voi yrittää paikata muutoksen myötä väheneviä tulojaan lähinnä kysymällä lisätöitä. Niitä ei välttämättä kuitenkaan ole tarjolla. Erityisesti kääntäjien työtilanne on heikentynyt viime vuosina selvästi. Yhä useampi heistä saa soviteltua päivärahaa.

”Aikaisemmin moni freelancekääntäjä työllistyi Ylelle käytännössä täysipäiväisesti. Nyt käännösten määrät ovat selvästi vähentyneet”, Yleisradion freeluottamushenkilö Jaakko Sauvola sanoo.

Ryhmä on merkittävä, sillä Yhtyneet-palkkioista yli puolet on käännöspalkkioita. Yhtiön mukaan muuttunut työtilanne on kääntäjien osalta pysyvä.

Kysymyksiä muutoksesta ei ole vielä tullut.

”Ehkä jäsenet kokevat, ettei asialle voi tehdä mitään, tai he huomaavat heikennyksen vasta, kun rahaa tilille tulee vähemmän. Tässähän on tulossa useita leikkauksia suhteellisen lyhyellä ajalla”, Sauvola sanoo.


Suojaosan poisto vaikuttaa myös moniin SET ry:n jäseniin sekä tuotantoyhtiöissä työskenteleviin RTTL:n jäseniin. Elokuva- ja tv-tuotantojen puolella harva työ on kokoaikaista ja pysyvää.

”Pääosa tämän ryhmän työstä on yksittäisiä tuotantoja ja lyhytaikaista työtä. Heille suojaosa on ollut merkittävä kannustin, kun työtä on joksikin aikaa, mutta ei vakituisesti. Työttömyysturvaa tarvitaan aina jossain välissä”, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Vaikka keinot ovat vähissä, liiton puolelta tuotantoyhtiöiden työnantajia on kehotettu pyrkimään kohti kokoaikaisia töitä.

”Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, varsinkin tänä aikana, kun tuotantoja ja työtilaisuuksia on vähemmän.”

Nyt leikkuri osuu jo tunnin työssä ensimmäiseen euroon.

”Suojaosan poisto ei paranna työllisyyttä vaan heikentää sitä. Suojaosa on kannustanut lyhyidenkin keikkojen vastaanottamiseen”, Savolainen muistuttaa.

Savolainen kantaa huolta lakimuutosten kerrannaisvaikutuksista. Leikkaukset – kuten lapsikorotusten poisto ja työttömyysturvan porrastus – kohdistuvat usein samoihin henkilöihin.