Tutkittua

Luottamus uutisiin ei vähene vaan eriytyy

Suomalaisten luottamus uutismedioihin ei vaikuta laskeneen 2010-luvun aikana, vaikka päinvastaistakin kehitystä on povattu. Tämä selviää tutkimuksesta, joka julkaistiin Media & viestintä -lehden numerossa 1/2022.

Artikkelissa viestinnäntutkijat Markus Ojala ja Janne Matikainen vertailevat vuosina 2007 ja 2019 tehtyjä laajoja kyselyitä, joissa selvitettiin suomalaisten media-asenteita. Vertailun avulla tutkijat pyrkivät tunnistamaan, miten suomalaisten asenteet uutismediaa kohtaan ovat muuttuneet.

Yleisön luottamusta mittaavissa tutkimuksissa on perinteisesti huomioitu lähinnä suorat luottamuksen ja epäluottamuksen ilmaukset. Ojala ja Matikainen sen sijaan syventävät analyysiaan tutkimalla myös vastauksissa piileviä epäsuoria ilmauksia.

Tutkijoiden tärkein havainto on, että suomalaisten luottamus uutisiin ei ole ainakaan tuntuvasti heikentynyt.

Vaikka luottamus ei ole rapissut, se on eriytynyt. Toisin sanoen yleisö on aiempaa polarisoituneempi.

Eriytyminen on yhteydessä puoluekantaan. Vuonna 2007 epäluuloisimmin uutismedioihin suhtautuivat vasemmistoliiton äänestäjät, kun taas vuonna 2019 ylivoimaisesti vähiten luottamusta herui perussuomalaisilta. Valtaosa mediaa kohtaan epäluottamusta ilmaisseista vastaajista samastui poliittisesti perussuomalaisiin sosiodemografisesta taustasta riippumatta.

Tutkijat eivät osaa täysin selittää muutosta. Kenties perussuomalaiset ovat onnistuneet houkuttelemaan muista puolueista omiin riveihinsä niitä äänestäjiä, jotka muutenkin ovat epäluuloisia uutisia kohtaan.

Selitys voi löytyä myös verkon valemediasta, joka ajaa usein nationalistista ja konservatiivista agendaa. Perussuomalaisten kannattajat muodostavat tärkeän kohderyhmän epäluottamusta kylvävälle disinformaatiolle.

Sen sijaan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka olivat tutkimuksessa vain heikosti yhteydessä luottamuksen asteeseen. Vanhemmat ikäryhmät ja Uudenmaan ulkopuolella asuvat kritisoivat tosin muita useammin uutisoinnin helsinkikeskeisyyttä.

Markus Ojalan ja Janne Matikaisen artikkelin Heikentynyttä vai eriytynyttä? Suomalaisten luottamus uutismediaan voit lukea täältä.


Lue lisää: Suomalaiset luottavat uutisiin aina vain enemmän, eivätkä juuri kiinnitä huomiota toimittajabrändeihin, kertoo Reuters-instituutin Digital News Report 2022 (Journalisti 15.6.2022)